ความเห็น 3318

KM สมศ.

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนา "การวิจัยในชั้นเรียน" ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสจัดงาน "วันครูโลก" (5 ต.ค.48)
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ   จัดโดยคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีสมาชิกเป็นครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นกว่า700,000 คน ทั่วประเทศ   ผมมีความเห็น(ส่วนตัว)ว่าคุรุสภา
น่าจะมีโอกาสนำแนวทาง/รูปแบบ "การจัดการความรู้"    ไปใช้และขยายผลไปยังเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศบ้าง 
เชื่อว่าทางสคส.คงจะช่วยสนับสนุน และผมเองในฐานะกรรมการคุรุสภาคนหนึ่งยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ