ความเห็น 3725

KM สมศ.

กฤษดา กรุดทอง
IP: xxx.170.174.198
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับคุณปฐมพงศ์ครับ เรียนว่าท่านในฐานะ กรรมการคุรุสภาน่าจะจุดไฟในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

ผมในเกี่ยวข้องกับคุรุสภาบ้าง ในฐานะ กก.ของสำนักพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ปีนี้ทำโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ก็ได้พยายามแสนvให้นำแนวคิดนี้ไปใช้กับโรงเรียน 4 แห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของคุรุสภา ในปี 48

น่าจะได้ริเริ่มครับ ขอเชียร์