ติดต่อ

KM, เศรษฐกิจพอเพียง, และความอยู่เย็นเป็นสุข

KM,  เศรษฐกิจพอเพียง,  และความอยู่เย็นเป็นสุข

ท่านที่สนใจเรื่องนี้   อ่านเรื่องราวมากมายได้จากเว็บไซต์ของ สปรส. www.hsro.or.th   และอ่านข้อสรุปจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2548   ได้จากเอกสารสรุปข้อเสนอนโนบายและยุทธศาสตร์สู่ความอยู่เย็นเป็นสุขเล่มนี้   ซึ่งจะขอรับได้จาก สปรส.

                                   

                                             ปกหนังสือ

วิจารณ์  พานิช
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 4946, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)