อาการของครูจูหลิงในวันนี้ ยังทรงตัว แพทย์ต้องประคับประคองสัญญาณชีพรอการตอบสนองของสมอง


เห็นข่าว พระบรมฯ เสด็จเยี่ยม ครูจูหลิงน้ำตาไหล  ความจริงแล้ว อาการหนักเช่นนี้ หลายฝ่ายทำใจ..ปลงแล้ว


แต่ที่ครูจูหลิงมีชีวิตอยู่ได้ คงเป็นเพราะ พระบารมีของในหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์


ได้แต่คอยติดตามข่าวของครูจูหลิงต่อไป ที่วันนี้ มีแถลงผลการรักษาถึง 114 ฉบับแล้ว


เรื่องของครูจูหลิง สะท้อนถึงการตัดสินใจมาปฏิบัติหน้าที่ครูในภาคใต้ ด้วยความตั้งใจเต็มร้อย


..รักษาการนายกฯ กับข่าวลอบสังหาร  ถูกใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง...


แล้วพระสงฆ์ใน 3 จังหวัด ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ออกบิณฑบาตรอยู่เช่นเดิม  เสี่ยงต่อชีวิตมากกว่า..!!!!!


"..............."