เด็กพิเศษ:ดวงใจของแม่

เด็กพิเศษของไทยแม้พิการ อาจสร้างชาติอาจหาญเจริญงาม

  Large_75537

   น้ำตาแม่ไหลหลั่งครั้งแรกเห็น
ลูกไม่เป็นเช่นเด็กอื่นล้านหมื่นแสน
เรียนรู้ช้าหาสิ่งใดไหนทดแทน
ให้สมองลูกแล่นเจริญไว
      ด้วยความรักแม่เลี้ยงถนอมลูก
เฝ้าฟูมฟักพันผูกเหนือสิ่งไหน
สอนให้เดินหัดพูดรู้ใกล้ไกล
ลูกเดินได้พูดพอฟังตั้งสามปี
     ความยากจนแม่ทนอดอยากได้
ความตั้งใจให้ลูกเรียนยากเต็มที่
ส่งโรงเรียนค่าเทอมแพงเงินไม่มี
หวังโรงเรียนใกล้ใกล้นี้รับลูกเรียน
     แม่จะได้รับส่งเจ้าตัวน้อย
เช้าเย็นคอยเจ้ากลับนับอ่านเขียน
มีคุณครูใกล้กันหมั่นเยี่ยมเยียน
คุ้มภัยเบียนปกป้องจนพ้นภัยพาล
     น้ำตาแม่ซึ้งใจในความรัก
ครูช่วยลูกแลประจักษ์ควรเล่าขาน
เด็กพิเศษของไทยแม้พิการ
อาจสร้างชาติอาจหาญเจริญงาม ฯ

ศานติศุกร์   ตุลา
ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ