การที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารวมประชุมวิชาการของสมาคมโรคเอดส์ ได้มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งปัจจุบันการใช้ยาHAARTช่วยกดภูมิคุ้มกันได้อย่างได้ผล โดยเฉพาะยาใหม่TENOFOVIRที่จะเข้ามาในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยมีราคาถูกและอาการข้างเคียงน้อยสามารถมาทดแทนยาเดิมที่ผู้ป่วยเดิมดื้อ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น โรคติดเชื้อฉวยโอกาสลดลง ผู้ป่วยสามารถทำงานให้กับสังคมต่อไปได้