เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มงานของเรามีโอกาสได้นำเสนอสรุปประเมินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก TUC แก่ท่านผอ. คณะกรรมการ M&E พี่ๆจากกลุ่มการพยาบาล และพี่ๆจากเทคนิคการแพทย์

แม้ว่าการเตรียมนำเสนอของพวกเราค่อนข้างจะฉุกละหุก (เพราะมีงานหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามา) แต่ก็สามารถทำเสร็จสิ้นแบบเรียกว่า "เส้นยาแดงผ่าแปด" เลยที่เดียว

การนำเสนอคราวนี้ ต้องขอขอบคุณความเสียสละของ พี่เจี๊ยบ(พันธ์ทิพย์) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอ แม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียง 1 ชั่วโมง แต่พี่เจี๊ยบก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง พี่เจี๊ยบแสดงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองออกมาได้อย่างสุดยอด อาจบอกได้ว่าใช้ทุกกระบวนท่าเลยทีเดียว...

Yes! I can do it.

 เป็นเพราะความสุขุม นุ่มลึก รู้ข้อมูลที่ชัดเจน(เพราะเป็นผู้ปฏิบัติจริง)ของพี่เจี๊ยบแท้ๆ ทำให้ผู้เข้าฟังในวันนั้น ได้รับทราบสิ่งที่พวกเราทำอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคู่มือ ผลของการให้การปรึกษาที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งผลของการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง(Ongoing Counseling)

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ระยะเวลาของการเตรียมนำเสนอค่อนข้างน้อย ทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราต้องเผชิญและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น power point และการคัดเลือกผู้นำเสนอ...โปรดติดตามเบื้องหลังการถ่ายทำในบันทึกกว่าจะมาถึงวันนี้(2)

by kai angel