• แนะนำเพื่อนและน้องสร้างบล๊อก
  • การเขียนบันทึกยามว่าง
  • น้องๆก็ปฏิบัติตาม
  • แต่ยังไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดี