GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ทอแรนซ์( Torrance,1965 )

ทอแรนซ์( Torrance,1965 )

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ขั้นที่ 1 การพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมุติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49369
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)