ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2548 เวลา 17.00 น. ดิฉันตรวจงานบนโต๊ะก่อนเก็บของกลับบ้าน ก็เจองานด่วนที่สุดที่มาวางไว้ (ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ เพราะก่อนไปประชุมพัฒนางานเวชสถิติและเวชระเบียน เวลา 15.00 น. ยังไม่มีงานนี้) จึงรีบอ่านรายละเอียดอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องให้ตอบแบบประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพปี 2550 ซึ่งต้องตอบรายละเอียดเยอะมาก และต้องส่งข้อมูลให้กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ 8 ก.ย. 2548 อ่านเสร็จก็หมดแรงและงงๆ จะทำอย่างไรดี เพราะไม่สามารถตอบได้ทันทีอย่างแน่นอน หรือถึงแม้จะตอบได้ทันที แต่กว่าจะเจองานก็เลยกำหนดตอบกลับแล้ว

          สิ่งที่ดิฉันเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญ คือ การคัดกรองงานที่มีกำหนดการตอบกลับ โดยเฉพาะงานที่กำหนดเวลาจำกัดมากๆ เพราะปัจจุบันจะมีงานประเภทนี้ทุกวันและจำนวนมากด้วย เรื่องกำหนดการตอบกลับในกรณีนี้คงต้องแก้ไขโดยการติดต่อขอขยายเวลาออกไป

 

          แต่เรื่องการป้องกันความเสี่ยงในกรณีด่วนมากๆ เช่นนี้จะทำอย่างไร ช่วยกันระดมสมอง & ลปรร. เสนอแนวทางแก้ไขและช่วยกรุณาเสนอแนะผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะคะ 

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพจะให้รางวัลสำหรับคำตอบหรือแนวทางที่แก้ปัญหาได้ดีด้วย เพราะเจอปัญหานี้บ่อยมากๆ ช่วยกันอีกสักครั้งนะคะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ