คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น

ก็จะเห็นความสุข กับทุกข์นั้น

  คนละระดับ  คนละราคากัน

ถ้าผู้รู้ทั้งหลายรู้แล้ว  ท่านจะเห็นว่า

สุขกัทุกข์ มันมีราคาเท่ากัน

                  เป็นหนึ่งธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ชา สุภท.โทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นธรรมคำสอนที่ติดอยู่ตามต้นไม้ภายในวัด จึงนำมาฝากพี่น้องชาว KM ประจำวันหยุดสุดสัปดาห์          

 ขอบคุณครับ            

<p>อุทัย   อันพิมพ์     </p>