นิยามของกฎหมายธุรกิจ

สรุปนิยามกฎหมายธุรกิจที่ได้เรียนกับอาจารย์แหวว

 

บทเรียน

กฎหมาย คืออะไร

1.       เหตุผลที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาเขียน และไม่ใช้พระราชบัญญัติ

2.       ความเชื่อของชุมชน(จิตใจของประชาชาติ) ถ้าผิดความเชื่อของชุมชนก็อยู่ไม่

ได้

3.       เหตุผลของผู้ปกครอง (คำสั่งของรัฐาธิปัตย์) ผู้ปกครองไม่มีอำนาจตามอำเภอใจ 

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัยมากที่สุดคือ  กฎหมาย  

กฎหมายจารีตประเพณี       ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายทั่วไป         กฎเกณฑ์ ที่พัฒนาจากสิ่งที่ถูกต้องกฎหมายของรัฐสภา  

รัฐคือ   รัฐประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อำนาจอธิปไตย ,ดินแดน และ ประชากร

   กฎหมาย แบ่งออกเป็น  

1.       กฎหมายในประเทศ

  2.       กฎหมายระหว่างประเทศ   

ซึ่งทั้งกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศจะมี กฎหมายจารีตประเพณี  ,หลักกฎหมายทั่วไป   กฎหมายของรัฐสภาอยู่ภายในนั้น         

จารีตประเพณีระหว่างประเทศก็มีคือ สัญญาต้องเป็นสัญญา   

กฎหมายลายลักษณ์อักษรระหว่างประเทศ เรียกว่า สนธิสัญญา , ความตกลงระหว่างประเทศ, อนุสัญญา  

กฎหมาย เอกชน  

ระหว่างเอกชน (นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน) เอกชนกับเอกชนตกลงกันเรียกว่ากฎหมายแพ่ง         

  กฎหมายมหาชน

  ระหว่างรัฐและเอกชน (นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน) เอกชนกับรัฐบาลตกลงกันเรียกว่ากฎหมาย   มหาชนเกิดสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน  

กฎหมายภายในรัฐคืออะไร   กฎหมายที่บังคับใช้ภายในรัฐ ,นิติสัมพันธ์ภายในรัฐ , บังคับดินแดนในรัฐ

  กฎหมายระหว่างประเทศ     แผนกคดีเมือง  กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ เรียกอีก   อย่างว่า กฎหมายต่างตอบแทน

  กฎหมายระหว่างประเทศ    แผนกคดีบุคคล  กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ของเอกชน  

สิ่งที่ได้จากการเรียนครั้งนี้     ในช่วงที่เรียนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ถามคำถาม

ว่า  คนไทยบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุเท่าไร  น่าแปลกใจมากที่นักศึกษาที่เรียนในชั้น

ตอบคำถามนี้ผิด  แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังมีรู้กฎหมายที่เป็นพื้นฐานอีกมาก  ทำ

ให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่รู้กฎหมาย   แล้วคนที่มีฐานะยากจนล่ะ จะเป็น

อย่างไร เขาจะต่อสู้อย่างไรเพื่อที่จะได้รับความยุติธรรม    ถ้าเราสามารถที่จะทำให้

คนไทยรู้กฎหมายพื้นฐานได้กฎหมายจะเป็นสิ่งที่ปกป้องพวกเขา  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของขวัญสุดา ยนตรี

คำสำคัญ (Tags)#นิยามของกฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 49382, เขียน: 11 Sep 2006 @ 00:01 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ก่อนอื่น เราก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่า

"ไม่ใช่ทุกคนที่รู้กฎหมาย

และคนที่รู้กฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะรู้และเชี่ยวชาญกฎหมายทุกฉบับ"

ต่อจากนั้นก็ต้องมาปรับทัศนคติของผู้ใช้บังคับกฎหมายให้มีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้ คือการมองว่าทุกคนในสังคมมีความเป็นคน เท่าเทียมกันหมด

 

เขียนเมื่อ 

มาเขียนเรียบเรียงใหม่นะคะ จัดระบบความคิดให้ดีค่ะ