•  นัดทำงานกลุ่มเวลา 10 . 00 น ที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำการขนย้ายบอร์ด

  • เตรียมสถานที่จัดโครงการที่เทศบาลคูคต