เรียน สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

ทีมงานได้รับแจ้งจากสมาชิกเรื่อง ข้อผิดพลาดของระบบในส่วนการจัดการชุมชนบล็อก ซึ่งทำให้สมาชิกไม่สามารถ อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ ได้

ตอนนี้ ทีมงานกำลังแก้ไขข้อผิดพลาดนี้อยู่คะ จึงขออภัยในความติดขัดมา ณ ที่นี้คะ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะแจ้งทางบล็อกอีกครั้งคะ

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ