บันทึกนี้ยังเปิดอยู่ครับ คนที่รักสัตว์ไร้กระดูกเข้ามาได้ ถามสมาชิกเดิมครับ กรุณาแจ้งชื่อด้วยนะครับ เราจะคงไว้อีกประมาณ 50 วันครับ คนที่เคยเข้ามาแล้ว "อย่าทิ้งพวกผมไปนะครับ"