เมื่อวาน เล่าถึงการเตรียมการก่อนไปพูดเรื่องบล็อกแล้ว
ว่าได้ลง WordPress และปรับแต่งจนใช้งานได้อย่างไร
วันนี้จึงได้ไปนำเสนอให้กับที่ประชุม BoD (ผู้บริหาร สสส.)

คาดหวังอะไรจากการไปนำเสนอ
เนื่องจากเมื่อวานใช้เวลาเตรียมอยู่นาน  แม้จะยังไม่สมบูรณ์
แต่ก็คาดว่า คนน่าจะใช้เป็น ได้ใช้จริงอย่างง่ายๆ เพราะเปิด
บล็อกให้กับทุกคนไว้แล้ว  คนน่าจะพอใจ ที่ระบบใช้งานง่าย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรที่ได้ตาม/เกินความคาดหวังบ้าง
สิ่งที่ได้คือระบบบล็อกเข้ามาอ่านได้ง่าย (อ.สุปรีดามาอ่านแล้ว)
และคนก็ได้รู้จัก concept ของบล็อกบ้าง จากการนำเสนอ

สิ่งที่ไม่ได้ตามหวัง ทำไมจึงไม่ได้
ที่ผิดคาดคือระบบ login ที่ทดสอบตอนเช้า  พอตอนสายกลับ
ไม่สามารถ login ได้   อาจจะเพราะคนเข้ามาใช้พร้อมๆ กัน หรือ
เพราะเหตุใดก็ไม่แน่ (ปรากฏการณ์ที่ไม่คาด ของการ present)
เลยไม่สามารถนำเสนอการเขียนบล็อกได้ราบรื่นนัก  คุณหมอสุภกร
ถามเรื่องระบบ Category ซึ่งถามละเอียด  แต่ผมตอบได้ไม่ชัดเจน
ในใจลึกๆ ก็ไม่พอใจ WordPress ที่ขาด feature ในบางเรื่อง
สาเหตุส่วนหนึ่ง อาจจะมาจากการเตรียมตัว เตรียมระบบไว้น้อย
นับเป็นครั้งแรก ที่ต้องลงระบบใหม่เอง  จึงมีเรื่องผิดคาดอยู่บ้าง

สิ่งที่จะทำต่อไป
จาก feedback ในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทดลองใช้ดู
(หวังว่าปัญหา login จะแก้ได้โดยเร็ว)  ผมก็คงคอยปรับเพิ่ม feature
ให้ระบบใช้งานได้ดีขึ้น กับคอยอธิบายการใช้งานในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ถ้าในอนาคตจะไปลงระบบให้ที่อื่น ก็อาจจะทำการ test ให้มากขึ้น
หรือแนะให้ใช้ WordPress MU ที่ต้องทำงานกับ Linux/Apache แทน