ขึ้นต้นเดือนตุลาคม 2548 เราจะยังคงบล็อกนี้ไว้ก่อนนะครับ ช่วยๆ กันเขียนหน่อย หากใน 30 วันหรือจนถึงเปิดเทอม ไม่มีผู้มาใช้บล็อกต่อ เราจะทำการปิดบล็อกนะครับ........... จากผู้ดูแลบล็อก