ประวัติการฝึกงาน

การฝึกงาน ณ สำนักงานนี้ได้รับอะไรบ้าง

           การส่งมาฝึกงานเมื่อได้เรียนเกี่ยวกับหลักการทำงานในองค์กรแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไร และในการเข้ามาฝึกงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ   ได้เริ่มฝึกงานในวันที่ 19 กันยายน 2548 - 31 ตุลาคม 2548  ได้บันทึกไว้เป็นระยะ ๆ ในการปฎิบัติงานซึ่งจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

           วาสนา   ครองไกรเวช 

               นักศึกษาฝึกงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฎิบัติงานของ นักศึกษา CBACความเห็น (2)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

.......รู้สึกยินดี และขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ด้วยความยินดียิ่ง

       รวมทั้ง การเรียนรู้ใน webblog การจัดการความรู้แห่งนี้

      ขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะ ใช้สติปัญญาและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

      ขอให้ฝึกงานด้วยความสุข.... สนุกกับงาน

      "คนเก่ง เรียนรู้จากประสบการณ์.....

          คนฉลาด เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น"

      ขอให้น้องเป็นทั้ง "คนเก่ง" และ "คนฉลาด" ..... รวมทั้งเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานด้วยนะครับ

                    อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นวก. สสอ.พะโต๊ะ)

                       4 ตุลาคม 2548

ขนมถ้วย
IP: xxx.113.70.71
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกับการต้อนรับของพี่ๆในสำนักงานนะค่ะที่ต้อนรับน้องฝึกงานโดยความอบอุ่นค่ะ ในสัปดาห์แรกก็คงจะต้องทำความรู้จักกับพี่ ๆ ในสำนักงานก่อนเลยนะค่ะ  และหนูจะใช้ความมานะอุตสาหะให้อย่างเต็มที่เลยค่ะ  ในการปฏิบัติงาน

วาสนา ครองไกรเวช

นักศึกษาฝึกงาน