KM ต่อยอดวิจัยท้องถิ่นสู่นโยบาย

KM ต่อยอดวิจัยท้องถิ่นสู่นโยบาย

        ผมพบ นพ. นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  สว.อุบลฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.48   คุยกันเรื่องการทำโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อชุมชนเป็นสุข   ซึ่งเดิม นพ. นิรันดร์ หาทางให้หลายจังหวัดในภาคอีสานพัฒนาโครงการวิจัยท้องถิ่นขึ้นโยงกับการพัฒนานโยบาย   นพ. นิรันดร์เล่าว่าการคิดเชิงนโยบายไม่ใช่เรื่องง่าย   ผู้คน/นักวิชาการ/NGO ไม่คุ้นเคย   ดังนั้นการเขียนโครงการขอทุนต่อ มสช. จึงสำเร็จเฉพาะ จ.อุบลฯ เท่านั้น   และ นพ. นิรันดร์มีความเห็นว่าควรพัฒนาขึ้นจากผลงานและประสบการณ์การทำงานวิจัยท้องถิ่น   ซึ่งทีม นพ. นิรันดร์เป็น node ให้ สกว. อยู่แล้ว

        ผมได้แจ้งว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการดำเนินการดังกล่าว   โดยสามารถใช้ KM เข้าไปหนุนกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยท้องถิ่นไปเป็นนโยบายสาธารณะได้   โดยที่วิธีหนึ่งคือเสาะหาผลงานพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับและประเด็นคล้าย ๆ กับที่เราต้องการพัฒนา   และเชิญมาทำกระบวนการ Peer Assist   หรือเอาความสำเร็จมาเล่าเรื่อง ลปรร. กัน   และสกัดเคล็ดลับหรือวิธีการที่ทำให้เกิดผลสำเร็จบันทึกไว้ใช้งาน

        เรื่องนี้ทีม นพ. นิรันดร์คงต้องระบุเป้าหมายของนโยบายสาธารณะที่ต้องการ   และตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนานโยบายสาธารณะของกลุ่ม/พื้นที่อื่นที่ถือเป็น best practice ที่จะขอแบ่งปันความรู้ได้   และแจ้งให้ สคส. ทราบ

        ผู้ประสานงานของ สคส. คือคุณธวัช   จะประสานงานกับคุณแจ๋ว (ชุติมา) ทีมงานของ นพ. นิรันดร์ต่อไป

วิจารณ์  พานิช
2 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)