ทุกปีการศึกษา  หลังจากที่นิสิต ป.ตรีชั้นปีที่ 4  ทั้ง 4 สาขาวิชา ของคณะสหเวชศาสตร์ สอบปากเปล่า โครงงานวิชาชีพ (Professional Project) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานวิชาการของคณะก็จะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ขึ้น  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ด้วย วันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันแสดงผลงานประจำปีการศึกษานี้อีกครั้งหนึ่ง

ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ดิฉันมองเห็นพัฒนาการในด้านผลงานโครงงาน (Baby research) ของนิสิตมาโดยตลอด มันก็ไม่ต่างอะไรกับ การที่เขามีประเพณีรับน้อง หรือเลี้ยงส่งรุ่นพี่  ตรงที่ เมื่อพี่รุ่นแรกได้เริ่มดำเนินการแล้ว  และยอมรับให้สืบทอดทำกันต่อมาทุกรุ่น  จะทำให้น้องรุ่นหลังๆ พัฒนารูปแบบ การดำเนินงานให้ดีกว่ารุ่นพี่ที่ผ่านมาเสมอ เพราะสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นเอง

ระยะหลัง เราบูมกันเรื่องนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ก็ทำให้ผลงานของนิสิตปีนี้ มีสิ่งประดิษฐ์ มากมายหลายชิ้น ล้วนน่าประทับใจ อาทิ

 • การประดิษฐ์เครื่องยืดกล้ามเนื้อระยางค์แขน เพื่อลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อแขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 • การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของระยางค์แขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 • การประดิษฐ์กล่องไฟนิรภัยที่ได้มาตรฐานสำหรับห้องมืดเอกซเรย์
 • การประดิษฐ์เครื่องวัดระยะทางเพื่อคำนวณปริมาณรังสีสำหรับถ่ายเอกซเรย์ปอด
 • การประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดตรึงเพื่อการถ่ายภาพทางรังสีของกะโหลกศีรษะ
 • โมเดลโครงสร้างตับเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาพอัลตราซาวนด์
 • หุ่นจำลองเพื่อใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำสำหรับเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก
 • การผลิตและประเมินชุดตรวจวินิจฉัยโรค Leptospirosis ในโค ด้วยวิธี Latex Agglutination
 • การสร้างเครื่องวินิจฉัยคัดกรองหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำ
 • แบบจำลองวงจรการทำงานเครื่องหัวใจและปอดเทียมพื้นฐาน
 •    

    

  น่าทึ่งไหมค่ะ กับศักยภาพการวิจัยของนิสิต ป.ตรี