เนื่องจาก Handout ที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมมีบาง Slide ไม่เหมือนกับที่นำเสนอจริง เนื่องจากมีการปรับปรุง และมีการเพิ่มบาง Slide เข้าไป ผมจึงรับปากกับผู้เข้าร่วมการประชุม “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา” ในงาน University Fair < Link > ว่าจะนำ PowerPoint File ที่ผมนำเสนอขึ้นทาง Website ใน NUKM blog 

         ท่านที่สนใจสามารถเปิดดูได้ที่นี่ครับ < Link >

         วิบูลย์ วัฒนาธร