บันทึกจากpcu.ตะพง

ความประทับใจหลังจากที่รพ.เทพทรินทร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพชุมชนตะพง จ.ระยอง

ขอเชิญชมการตรวจผู้เป็นโรคเบาหวานโดยองค์รวมได้ที่

http://www.gotoknow/file/tattiga/pcutapong01.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pcutapong48ความเห็น (0)