บันที่กที่32 ขอเชิญคุณครูเข้าใช้งาน Blog โครงการ


การแลกเปลี่ยนเรียนรู่ทุ่นการต้องคิดด้วยตนเองลงไปได้เยอะที่เดียว

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบได้จัดทำ Blog ขี้นมาเพื่อ ก.รายงานกิจกรรมของโครงการ ข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับครูโรงเรียน  หรือระหว่างครูกับครู

ขอเชิญทุกท่าน อยากให้คุณครูเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการทำกิจกรรมที่ 6-7-8-9 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นะครับๆ

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 491331เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 06:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 09:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

ท่านที่เข้ามาใช้งานท่านแรก มีรางวัลใหญ่มอบให้ รออยู่ครับ

ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรุ้ และแนะนำแนวทางการทำวิจัยที่มีคุณภาพ จะมุ่งมั่น และพยายามสร้างผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ

สวัสดีครับ กลับมาถึงบ้านที่ กทม.ตอน 1900 น. มาพบคุณอารีลักษณ์เข้ามาทักทายแล้ว ขอขอบคุณท่านด้วยที่เข้ามาร่วมโครงการมาตั้งแต่แรกด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจร่วมกันที่จะทำประโยชน์ในส่วนนี้ ขอเป็นกำลังใจในการทำงานในโครงการนี้ ถ้ามีอะไรที่จะช่วยท่านได้หรือจะให้ช่วยในส่วนใด ยินดีมากครับ ดร.กฤษดา ปล.ประชุมคราวหน้าจะมอบรางวัลให้ ในฐานะ the first blogger

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียน  

1.มุ่งพัฒนาที่

   ก.การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่1-6

   ข.การจัดการชั้นเรียนของครูเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่7

2.วิธีการคือนำตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่7 ข้อ 7.1-7.9 มาออกแบบเป็นกระบวนการจัดการชั้นเรียนแก่ครู 4 กระบวนการ คือ

   กระบวนการ6 what(จะพัฒนาอะไร-คุณลักษณะใดตามมาตรฐานผู้เรียน1-6)

   กระบวนการ7 How(จะพัฒนาอย่างไร-เครื่องมือนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนา)

   กระบวนการ8 How(จะพัฒนาอย่างไร-ขั้นตอนการทำ การดำเนินการและตรวจสอบผล)

   กระบวนการ9 what(จะพัฒนาได้อะไร-คุณลักษณะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหรือไม่-มาตรฐานผู้เรียน1-6)

3.นำกระบวนการให้ครูนำไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

   ก.ทดลองใช้กระบวนการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน

   ข.เก็บข้อมูลการใช้งานกระบวนการ

   ค.ตรวจสอบผลของกระบวนการ

4.ตรวจสอบผลกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการตามผลการนำไปใช้

   ผลการนำไปใช้ตามข้อ3 ชี้แสดงว่า กระบวนการนั้นๆต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง

5.ปรับปรุงกระบวนการใหม่

  กระบวนการใหม่เป็นอย่างไร มีอะไรที่แก้ไขปรับปรุงบ้าง

กำลังทำงานส่งท่านอยู่ค่ะปวดหัวมาก งงไปหมดเลยค่ะ ถามใครก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างงง

 

ขอขอบคุณคุณครูนิภาภรณ์มากที่ feedback มาให้ได้ทราบ ยินดีรับความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ถ้าปวดหัวก็ต้องหยุด เพราะตอนปวด หัวคิดไม่แล่นแน่นอน ครับค่อยๆคิดและทำความเข้าใจนะครับ
เสนอว่าทำความเข้าใจทั้งหมดก่อน แล้วจึงค่อยลงมีเขียน ตรงไหนทำได้ก็ค่อยทำไป ที่คิดแล้วไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ก็แจ้งมา
จะได้ตอบให้ได้ เช่นตรงขั้นตอนที่3 ที่เขียนอย่างนี้ หมายความว่าอย่างไร ถามอย่างนี้ตอบได้แน่นอน ขออนุญาตเสนอนะครับ ลองจับกลุ่มครูภายในโรงเรียนของท่าน แล้วสอบความคิดกันว่า แต่ละขั้น แต่ละคนเข้าใจว่าอย่างไร วิธีทำอย่างนี้ใช่หรือไม่ แล้วแต่ละคนก็กลับไปลงมือทำ แล้วคุยมาอีกนะครับ ดร.กฤษดา

ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมโครงการกับท่านอาจารย์  มีประโยชน์ต่อตนเองมากและส่งผลไปยังโรงเรียนอีกด้วย  กำลังทำฉบับที่ 6 อยู่คะทำอย่างเต็มที่ มีงานส่งท่านอาจารย์แน่นนอน อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ยินดีที่จะนำมาปรับปรุงค่ะ

ขอบคุณคุณครูทัศนีย์มากที่เข้าร่วมรายการในบลอก คงทำฉบับที่6 ก้าวหน้าไปมากอยู่นะครับ กระบวนการ6 ค้นหาคุณลักษณะของนักเรียนของเราที่ครูต้องการพัฒนากับนักเรียน(ในชั้น/วิชาของเรา) เริ่มต้นจากการตรวจสอบผลการประเมิน SAR หรือแผนยุทธศาสตร์ หรือข้อมูลอื่นที่มีให้รู้ว่าจะต้องพัฒนาคุณลักษณะเรื่องใด จึงจะเหมาะสมมากที่สุด(คือไปทำให้คุณลักษณะผู้เรียนที่ยังด้อยอยู่นั้น เพิ่มมาก/สูงขึ้น) สาระคือมีข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปจากข้อมูล-เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินครูข้อ 7.1-7.2 ในเกณฑ์ประกันคุณภาพ และตรวจสอบกลับว่าวิเคราะห์ชัดเจนถูกต้องแล้วก็จบกระบวนการนี้ ส่วนกระบวนการที่7 ค้นหาว่านวัตกรรมใดที่ครูจะนำมาใช้พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่ค้นหาได้ไว้แล้ว ส่วนคุณครนิภาภรณ์ ค้อยๆทำความเข้าใจนะครับ จะสอบถามจากคุณครูท่านอื่นในโรงเรียนที่เข้าใจแล้วหรือจากคุณครูทัศนีย์บ้างก็ได้ หรือสอบถามมาที่ผมก็ได้ตามประเด็นว่ากิจกรรมใดขั้นใด เข้าว่าอย่างนี้/ทำอย่างนี้ใช่ใหม ยินดีตอบให้ครับ ถ้าแจ้งมากว้างๆว่างง/ไม่เข้าใจ แบบทั่วๆไป ไม่รู้จะเริ่มอธิบายที่ตรงใด เป็นกำลังใจอยู่นะครับ พบกันวันที่21นี้นะครับ คุ้มพญาซอจ้า........................

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง