ครูพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Mr.Natthawut Suriya

ความคืบหน้า การบรรจุพยาบาล ปลัดสธ. คาดรู้ผลขอ ก.พ.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 31,000 อัตราเป็นข้าราชการ ในเดือนสิงหาคม 55นี้


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรของสาธารณสุข โดยขอ ก.พ. บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือนกว่า 31,000 อัตรา
ปลัดสธ. คาดรู้ผลขอ ก.พ.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 31,000 อัตราเป็นข้าราชการ ในเดือนสิงหาคมนี้

             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรของสาธารณสุข โดยขอ ก.พ. บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือนกว่า 31,000 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพกว่า 17,000 อัตรา คาดรู้ผลในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ และจัดทำระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รองรับลูกจ้างชั่วคราว          ไว้เป็นทางเลือกที่มั่นคง เงินเดือนสูงกว่าราชการ 15 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกองทุนบำเหน็จฯ ดำรงชีพหลังเกษียณ

วันนี้ (12 มิถุนายน 2555) นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบตัวแทนพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล           ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 500 คน ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหากำลังคนของกระทรวงฯและความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือน
 
นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชน และจัดบริการด้านสาธารณสุข   ได้ให้ความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.บุคลากร 2.การจัดการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง และ3.การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เป็นปัญหาที่เร่งด่วนคือเรื่องบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกหลักการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 10,000 แห่ง ดูแลผู้ป่วย 24 ชั่วโมง มีบุคลากรทั้งหมด 340,000 คน แต่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมากถึง 120,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีความเสี่ยงการสูญเสียออกจากระบบตลอดเวลา อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 110 ล้านครั้ง เป็น 150 ล้านครั้งต่อปี
 
นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวต่อว่า ในการแก้ไขปัญหาบุคลากรได้วางแผนไว้ 3 แนวทางประกอบด้วย 1.การขอบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลให้เป็นข้าราชการพลเรือน ในปี 2555 นี้ จำนวน 31,914 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17,000 อัตรา แนวทางที่ 2 คือ การจัดทำร่างระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่เหลืออีกประมาณ 90,000 อัตรา ซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ประมาณ 15เปอร์เซ็นต์ มีสิทธิอบรมพัฒนาความรู้ความชำนาญในสายวิชาชีพ และมีกองทุนบำเหน็จบำนาญคล้าย กบข. เมื่อเกษียณอายุจะได้รับเงินกองทุนสำหรับดำรงชีพ ขณะนี้ร่างระเบียบเรียบร้อยแล้ว และแนวทางที่ 3 การออกจาก ก.พ. จากการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. แนวทางที่มีความเป็นไปสูง คือแนวทางที่ 1 และ 2 ซึ่งจะเดินควบคู่กัน
 
ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ขอ ก.พ. จำนวน 31,914 ตำแหน่งนั้น ได้มอบให้นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะหารือกับ ก.พ. จะรู้ผลในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ในการบรรจุ หากได้พร้อมกันทั้งหมดตามจำนวนที่ขอไป ก็สามารถดำเนินการบรรจุได้ทันที แต่หากเป็นการทยอยบรรจุเป็นรายปีไม่พร้อมกัน ก็จะต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบรรจุเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกลุ่มของพยาบาลวิชาชีพจะพิจารณาตามปีที่จบการศึกษา และปีที่เริ่มทำงานในสถานบริการสาธารณสุข ไม่เกี่ยวกับโควตาของโรงพยาบาล

************************************    12 มิถุนายน 2555

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
หมายเลขบันทึก: 491326เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 21:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (8)

เรียนท่าน ณัฐวุฒิ...ขออนุญาตนำบันทึกนี้ไปบอกต่อในสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาณณสุข...

หากท่านจะกรุณา อนุญาติ (นายนเรศ หอมหวล อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 089 7729573..งกำลังรออนุญาติจากท่านไปบอกต่อครับ)

ตอบคุณ วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei-- ยินดีเลยครับ ข้อมูลเผยแพร่ได้ทุกที่ครับ ความรู้ยิ่งเผยแพร่ ความรู้ยิ่งแผ่กระจายครับ

ด้วยความขอบคุณอย่างครับท่าน

มีข่าวอะไรให้ทางสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ ก็ยินดีครับท่าน

19 นี้ทาง ภาคใต้พยาบาลเขานัดขึ้นไปทวงถาม เรื่องการบรรจุ ยังไม่แจ้งข่าว คงยืนยันตามเดิม คือ ต้องขึ้นไป

แล้วพยาบาลที่จบจากทบวงมหาวิทยาลัยจะได้รับการบรรจุด้วยไหมคะ

พยาบลที่จบจากมหาวิทยาลันละค่ะจะเป็นยังไง...ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ทำงานในสายอาชีพนี้เหมือนกันค่ะ

เท่าที่ทราบ (ยาหอม) ก่อนจะเป็นยาสลบหรือปล่าว ไม่ว่าท่านจะจบที่ไหนถ้าทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าข้อเสนอดังกล่าว ครม.มีมติก็โอเคบรรจุทุกคนครับ

ถ้าหากเรื่องที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีและผ่านออกมาและถึงจะตอบได้ครับ ว่าเป็นอย่างไร ดูอีก 2 สัปดาห์ตามที่สัญญาครับว่าทำได้ไหม ถ้าไม่ได้ ก็ให้พี่น้องสีขาวทุกท่านเป้นคนตัดสินใจครับ ว่าจะทำอย่างไรต่อไป แต่ยังไงก้ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสีขาวทุกท่านครับ

ผมขอนำไปเผยแพร่ในหมออนามัย นะครับคงอนุณาตและสร้างขวัญกำลังใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี