บันทึกที่31 การจัดประชุมครูโรงเรียนต้นแบบครั้งที่4


WORKSHOP4

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 900-1200 น. นักวิจัยได้จัดประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ ขึ้นที่โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ จ.สมุทรสงคราม ผอ.กำพล อิ่มสุทธิ์ได้จัดบริการห้องประชุม อาหารbreak และอาหารกลางวันด้วยน้ำใจไมตรีและบริการที่ประทับใจยิ่ง คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะครูโรงเรียนต้นแบบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้เข้าประชุมได้แก่นักวิจัย 9 คน และครูจากโรงเรียนต้นแบบ 47 คน ดู powerpoint ประกอบการประชุม

 
ผลการประชุม
1.เปิดการประชุม โดย ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง
 
 
   ก.การส่งผลงานกระบวนการที่6
   ข.การใช้ blog http://gotoknow.or/planet/bestschool
  
2.ชี้แจงกิจกรรมการประชุม WORKSHOP4 โดยคุณฝอยทอง(กุ้ง)
 
   ก.ชื้แจงผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ อยู่ที่ระดับดี  = 4.02
   ข.แจ้งซ้ำเรื่องการส่งแบบรายงานกระบวนการให้ครูโรงเรียนต้นแบบผ่าน email รายบุคคล
   ค.ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม A,B,C,D เพื่อ
      -แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามคู่มือกระบวนการ
      -ตรวจสอบและบันทึกผลการดำเนินงานตามกระบวนการที่ 6 รายบุคคล
      -ส่งรายงานกระบวนการที่ 6และส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
      -การสนับสนุนเงินรางวัลแก่ครูที่สำเร็จผลงาน6
      -ชี้แจงกิจกรรมต่อเนื่อง
   ง.นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป
 
3.จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มWORKSHOP4 โดยนักวิจัยประจำกระบวนการ
 
 
 
4.พัก break
5.สรุปผลการประชุม
  -โดย ดร.กฤษดา กรุดทอง
    ก.การเข้าร่วมโครงการ โดยส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียน
    ข.การส่งเล่มรายงานกระบวนการที่6 คราวหน้า
    ค.เน้นย้ำเรื่องการใช้blog
    ง.เน้นย้ำเรื่อง email ประจำตน
    จ.การเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย 
  -โดย นักวิจัยประจำกลุ่ม
    #กลุ่มA รศ.มาลี พัฒนกุล 
    #กลุ่มB อจ.วัชระ  สังโขบล
    #กลุ่มC ผศ.นวรัตน์ สมนาม
    #กลุ่มD อจ.สำราญ ปิ่นทอง
     ก.ครูมีความเข้าใจในวิธีทำกิจกรรมกระบวนการมากขึ้น
     ข.ครูสัญญาว่าจะส่งผลงานกระบวนการที่6 ได้ในคราวหน้า
  -คำถามจากที่ประชุม
     ก.ตัวชี้วัดประกันคุณภาพของระดับอนุบาล
        รร.วัดลาดเป้งจะจัดให้และemialไปให้ รร.เทพสุวรรณ(เยี่ยมมากๆ)
     ข.ขอให้ทำแบบฟอร์มรายงานระดับอนุบาลให้หน่อย
        ใช้แแบบฟอร์มเดียวกับ สพฐ. แต่เนื้อความรอวัดลาดเป้งดำเนินการครับ
6.ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
     (หลายคนชมว่าอาหารของ รร.สกลวิสุทธิอร่อยมากๆๆๆ)
ผู้สรุปและรายงาน
------------------------------------------------------------------------
 
ประสงค์จะเข้าใช้งานบลอก เชิญที่ http://gotoknow.or/planet/bestschool
คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 491330เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 06:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 11:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

การประชุม WORKSHOP4 ครั้งนี้ มีครูที่เข้าร่วมประชุม 47 คน จากครั้งแรกที่ลงทะเบียนไว้ 74 คน นักวิจัยต้องการให้แน่ใจและมั่นใจว่า จะมีครูอยู่กับโครงการมากน้อยเท่าใด จึงดำเนินการดังนี้ ก.ต้องการหนังสือยืนยันจากครูโรงเรียนต้นแบบ โดยมีคำรับรองจากผู้อำนวยการ รร. ข.แม้จะมีข้อ1 ก็ต้องมีการส่งผลงานของแต่ละกระบวนการ ตามระยะเวลาดังนี้ คือ เดือนพฤษภาคมสิ้น- ส่งรายงานกระบวนการที่6 เดือนมิถุนายนสิ้น- ส่งรายงานกระบวนการที่7
เดือนสิงหาสิ้น- ส่งรายงานกระบวนการที่8
เดือนกันยายนสิ้น- ส่งรายงานกระบวนการที่9 ฉะนั้นการจัดประชุม workshop5 วันที่ 21 กรกฎาคม 55 คุณครูที่ไม่ส่งผลงานกระบวนการที่6 จะขอแจ้งว่า ท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไป ขออนุญาตตัดท่านออกจากโครงการ และแจ้งสถานศึกษาของท่านทราบ

ส่วนผู้ที่ส่งผลงานครบถ้วน(คือรายงานกระบวนการตามแบบฟอร์มที่6-7-8-9) ก.ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอีก ในปีหน้า ข.และผลงานในปีนี้ของท่าน จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษ ค.และผลงานท่านอาจได้รับพิจารณาให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการผลงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในโอกาสครบรอบ 75ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(19-23 ธันวาคม 55) ง.และโรงเรียนของท่านอาจได้รับคัดเลือกให้ตั้งป้าย 'โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการชั้นเรียน' ประจำปี 2555

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาค่ะ รร.วัดลาดเป้งจะจัดส่งตัวชี้วัดระดับอนุบาลให้ รร.ทีปังกรค่ะ ไม่ใช่โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ขอแก้ไขนะค่ะ ขอบคุณค่ะ และขอความอนุเคราะห์รูปกิจกรรมการประชุมของโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาเพื่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้จัดประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ และเว็บบล็อกค่ะ หากสะดวกรบกวนส่งไฟล์รูปที่เมล์ arreelak@hotmail.com ด้วยความเคารพ ....อารีลักษณ์

รับทราบ ด้วยความขอบคุณยิ่ง สมาชิกโปรดทราบตามนี้นะครับ

สวัสดีค่ะ

          สัปดาห์ที่ผ่านมาพบกับกลุ่มครูที่โรงเรียนสกนธ์ฯ เห็นความตั้งใจของคณุครูหลายคน เช่นคณะครูโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ครูท่านหนึ่งขออภัยจำชื่อไม่ได้รู้แต่เพียงว่าเป็นครูคศ.3 เล่าให้ฟ้งถึงกระบวนการทำงานบอกว่าอาสาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วเชิญเพื่อนครูมาประชุม ระดมสมอง คิด และรวบรวมข้อมูลที่บางขั้นตอนต้องใช้ร่วมกัน จึงทำให้คุณครูมีงานมาส่งแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ตามที่นักวิจัยต้องการ แต่เมื่อมาประชุมกลุ่มย่อย ได้พูดคุยทำความเข้าใจบอกว่าครั้งต่อไปมีงานกระบวนที่6 มาส่งแน่นอน หวังเป็นเช่นนั้น

          การประชุมครั้งต่อไปกำหนดวันที่ 21 กค. ติดต่อไปหลายสถานที่ ทั้งบ้านทิพย์สวนทอง กนกรัตน์ เต็มจนถึงเดือนสิงหาคม โอ้โหดีใจแทนคนจังหวัดสมุทรสงคราม ธุรกิจด้านนี้ดีจริง

         ได้ติดต่อไปที่ คุ้มพญาซอ คาดว่าคงจะได้ที่นี่ค่ะ

รับทราบและขอบคุณที่ประสานงานให้แต่เนิ่นๆ เพราะจองยากจริงๆ อจ.หน่องประสานมาเช่นกันว่า เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเอแบคได้แล้ว กำลังเตรียมทำหนังสือเชิญไป คิดว่าสิ่งที่ต้องเตรียมการหลักๆของวันที่ 21 กรกฎาคมน่าจะ OK แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบก่อน รายละเอียดคงได้หารือกันในวันประชุมเตรียมการนะครับ

(ร่าง)กำหนดการประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ ครั้งที่5 WORKSHOP5 วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 900-1200 น. ณ คุ้มพญาซอ จ.สมุทรสงคราม


830-900 น. ลงทะเบียนและแบ่งกลุ่ม A,B,C,D 900-930 น. ชี้แจงกิจกรรมการประชุมและกิจกรรมต่อเนื่อง(กระบวนการที่8-9) 930-1130 น. บรรยายเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทันสมัย

        วิทยากร ดร.พูลศรี เวศย์อุฬาร มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน กรุงเทพ 

1130-1200 น. ส่งผลงานและตรวจสอบเอกสารรายงานผลงานกระบวนการ6 / รับเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1000 บาท

          ส่งผลงานและตรวจสอบเอกสารรายงานผลงานกระบวนการ7 / รับเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1000 บาท
        ส่งผลงานและตรวจสอบเอกสารรายงานผลงานกระบวนการ8(ถ้ามี) / รับเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1000 บาท

1200 น. อาหารกลางวัน

โปรดทราบ โรงเรียนวัดลาดเป้งได้จัดส่งตัวชี้วัดระดับอนุบาลให้ รร.ทีปังกรหรือยังครับ รายงานผลให้ทราบบ้างจะทำให้ตื่นเต้นได้ระดับหนึ่งที่เดียว

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาดำเนินการกระบวนการที่ 6 แล้วค่ะ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันกำหนดเวลาส่งค่ะ

ขอรับรองว่าโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ส่งรายงานฉบับที่ 6 ทันในวันประชุมครั้งต่อไปแน่นอน และขอบคุณทีมวิจัยที่ทำให้ครูโรงเรียนเทพสุวรรณฯ มีงานวิจัย

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.Kris

           ไม่ได้เข้ามาอ่านความเคลื่อนไหวจากอาจารย์หลายวัน เนื่องจากมีภาระกิจหลายอย่างที่ต้องทำ รับทราบกำหนดการวันที่ ๒๑ กค. ๒๕๕๕ และดำเนินการตามนั้นค่ะ

            สมาชิกจากโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาเข้ามาโพสต์ และรับรองว่างานโครงการที่ ๖ มีส่งแน่นอน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้แล้วพบกันค่ะ

ขอขอบคุณคุณครูอารีลักษณ์และคุณครูทัศนีย์เป็นอย่างมากที่เข้ามาแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบ คุณครูท่านอื่นก็คงกำลังขะมักเขม้นอยู่กับเรื่องนี้เฟมือนกัน ท่านที่บอกว่าายังงงอยู่ลองสอบถามจากคุณครูทัศนีย์กับคุณครูอารีลักษณ์ดูบ้างก็ได้ หรือจะสอบถามมาที่นักวิจัยท่านใดๆก็ได้ ยินดีอธิบายและตอบทุกกรณีครับ ส่วนกระผมเข้าโรงซ่อมสุขภาพไปพักหนึ่ง(เข้า รพ.)ตอนนี้กลับมาได้แล้วครับ ขอเป็นกำลังใจทุกท่นนะครับ รศ.มาลีโปรดทราบ ท่านต้องเตรียมจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนกระบวนการที่6 แน่ๆแล้วละงวดนี้

รับทราบค่ะ workshop ครั้งที่ 5 นี้ 21 กค. 2555 คาดว่าต้องเตรียมเงินไปจ่ายแน่ๆ แล้วพบกันที่คุ้มพญาซอรีสอร์ทค่ะ

อาจารย์หายดีแล้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง