แสงดาวพราวพร่างบนท้องฟ้า

ไม่เจิดจ้าเหมือนในคืนวันก่อน

คิดถึงคนที่เคยห่วงหาอาทร

คิดถึงตอนเคยอยู่ร่วมกัน

จากวันนี้ไปใจคงเหงา

หัวใจคงเศร้าหม่นหมอง

คิดถึงคนที่เคยหมายปอง

คงทำได้แค่มองแสงดาวเท่านั้นเอง