วันนี้ผู้เขียนโชคดีค่ะ ที่ได้มีโอกาสรับประทานอาหารมื้อพิเศษ บรรยากาศเป็นกันเอง เอาเป็นว่า ทั้งอิ่ม อร่อย และเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่บอกไม่ถูก เหมือนพวกเราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี  ซึ่งคุณ nidnoi ก็ได้นำมาบันทึกไว้แล้วค่ะ ที่นี่

เกือบจะไม่ได้ไปอยู่แล้ว เพราะช่วงเที่ยงวันนี้ต้องล้างเครื่องทำการทดสอบ SI & TIBC โชคดีที่พี่ี่โอ๋ช่วยไว้ 

ผู้เขียนเกรงใจจังค่ะ เขียนถึง R2R อีกแล้ว แต่วันก่อนคุณเมตตา ขอไว้แบบทีเล่นทีจริง สักอีก 2 บันทึก ผู้เขีนนถือว่าจริง น๊ะค๊ะ เลยจัดให้ "ตามคำขอ"

พูดถึง "R2R" หรือ "วิจัย" แล้วผู้เขียนมีความสุขค่ะ ผู้เขียนลองมาวิเคราะห์ว่าเหตุใดเราจึงมี  "ความสุข"        อาจเป็นเพราะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้เขียน "รัก" งาน   เมื่อมีความ "รัก" ในการทำงาน ดังนั้น "ความสุข" ที่จะได้ "ทำ" ก็จะตามมา  และพยายามเอาชนะ ความคิด ที่เคยคิดไว้ว่า วิัจัยเป็นเรื่อง "ยาก" "ใหญ่"  และ่ "เกินตัว" ได้สำเร็จ

ผู้เขียนไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำหรือเขียนวิจัย เพียงแต่อาศัยการ "อ่าน" และ "สนใจ"  โดยเฉพาะวารสารที่เกีี่่ยวกับงานด้านวิจัย  ซึ่งจะขอยกตัวอย่างถึงที่มา  โดยผลงานชิ้นแรกของผู้เขียนก็เป็น R2R โดย นำปัญหามาทำเป็นโจทย์วิจัย  ซึ่งคุณเอื้อ ได้นำมา Link ไว้ให้ที่นีี่    

สำหรับชิ้นที่ 2 ก็เกิดจากความ "สงสัย" และ  "สนใจ" โดยเฉพาะทุกครั้งที่นั่งรายงานผลของผลการตรวจสุขภาพของคนที่มาตรวจ Check up ที่รพ.จึงนำมาลองทำเป็นงานวิจัยแบบ Retrospective 

            ผู้เขียนดีใจค่ะที่ปัจจุบันนี้เห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยแบบ  R2R  ในความเห็นของผู้เขียน ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคน ย่อมจะรู้  "ปัญหา" ได้เป็นอย่างดี  แต่อาจจะ  "เพิกเฉย" หรือ "แก้ปัญหาเฉพาะหน้า"  ไป เพราะไม่รู้จะทำได้ "อย่างไร"