เราควรสละเวลาวันละ 30 นาที เล่นกีฬาที่เราชอบ มีความถนัด หรือสนใจ อาจชวนเพื่อนที่รู้ใจไปออกกำลังกายกับเราด้วย แล้วจะห่างไกลจากอาการเจ็บป่วย จริง ๆ นะ