• ฟังเพื่อนๆนำเสนอ long case ทั้งวัน
  • เพื่อนๆได้นำทฤษฏีต่างๆมาประยุกต์ในการเยี่ยมบ้าน
  • วินิจฉัยทางการพยาบาล และการพยาบาลผู้ป่วยที่ไปเยี่ยม

หลังจากการนำเสนอเสร็จแล้ว ก็ประชุมกลุ่มเตรียมจัดทำโครงการกันต่อ วางแผนแบ่งงานและเตรียมจัดทำกันในวันพรุ่งนี้