เวที่ชาวบ้าน

  ติดต่อ

  เวทีเรียนรู้ของชุมชนตำบลบางนบ  

       การจัดเวทีเรียนรู้ของชุมชนตำบลบางนบ ครั้งที่ 4  ของ 2 หมู่บ้าน ตือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  ตำบลบางนบ

       หมู่ที่ 2 บ้านบางสน  จัดการความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำนาทที่ประสบปัญหากับโรคต่างๆ และเวลาถึงฤดูทำนา จะต้องซื้อข้าวมาทำนา จากการจัดเวที ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้คิดหาวิธีแก้ปัญหา โดยการปีต่อไปจะเก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนการในการทำนาปีต่อไปโดยไม่ต้องซื้อ และอืกส่วนหนึ่งก็จะนำไปขาย

       หมู่ท่ 3 บ้านดอนหัน จัดการความรู้เกี่ยวกับ การปลูกผักและการหาตลาด โดยในกลุ่มมีแนวความคิดที่จะตั้งกลุ่ม แล้วนำผักไปขายเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

     ซึ่งการจัดการความรู้ทั้ง 2 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บางคนยังมีวิธีคิดแบบเดิมๆ อยู่ จึงต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนความคิดของบุคคลนั้นๆ ต่อไป แต่บางคนก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้ บางคนคิดที่จะหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำขึ้นใช้เอง โดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 49096, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:51:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ครูอาสาฯ#ชุมชนเข้มแข็ง#เวทีชาวบ้าน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)