ทองพันชั่ง ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกสีขาว ใบเรียวยาง ลำต้นโปร่ง