หลังจากประชุมคณะทำงานเบาหวาน ในการดำเนินงานตรวจตาโดยใช้  fundus camera  ในวันที่ 31 ส.ค 49

จากผลประชุม ทำให้คณะทำงานได้ glide line  ในการตรวจตา  glide line  ในการส่งต่อผู้มีปัญหาทางตา และตารางการลงตรวจในพื้นที่ ครอบคลุม  PCU 25 แห่ง โดยเริ่มที่PCU สมอแข เป็นแห่งแรก โดยใช้ learning by doing  เช่นเดิม ทีมงานมีการวางแผนการทำงานที่รวดเร็วและใช้วิธีการที่พร้อมปรับรูปแบบการดำเนินการเสมอ เนื่องจาก เรายังไม่รู้ว่าการลงตรวจตาในพื้นที่จริง กับสภาพผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางตาอยู่แล้วนั้น จะทำให้เกิดปัญหา อุปสรรคการดำเนินการอย่างไรบ้าง

วันที่ 5 ก.ย 49  อ้อ(ผอม) +อ้อ(อ้วน) + พี่ศรี ได้ไปฝึกการใช้เครื่องใช้เวลาในการฝึก 2 ชั่วโมง ..นับเป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วมาก แต่จะทำได้ผลเป็นอย่างไร ต้องติดตามดู

วันที่ 6 ก.ย 49 ได้จัดทำแบบฟอร์มการบันทึกผลการตรวจ

วันที่ 7 ก.ย 49 ประสานงาน ติดตามความพร้อมในพื้นที่ PCU สมอแข

แล้ววันที่ 8 ก.ย 49  ก็มาถึง

8.00 น เราไปรับเครื่องและเจ้าหน้าที่เทคนิค จาก ร.พ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมุ่งหน้าตรงไปที่PCU สมอแข

9.00 น. ทีมงานมาถึงพร้อมหน้าพร้อมตา และมีกำลังใจจาก กลุ่มงาน เวชศาสตร์ครอบครัว อาจารย์ น.พ นิพัธ อาจารย์ น.พ วีระศักดิ์ พี่โต้งพี่สาวที่แสนดีของเราและเป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอ 

และได้รับเกียรติจาก คุณทองพูล บริยัง สาธารณสุขอำเภอเมือง มากล่าวพิธีเปิด

ก่อนเริ่มงานต้องขอชื่นชมกับทีมงาน PCU สมอแข นำโดยพี่ ชินตา พี่นาฏ พี่ป๊ พี่แสง ที่ ร่วมแรงรวมใจทำงาน จนได้รับรับความร่วมมือจาก ประชาชน