โครงการเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนทางตาและเท้าในศสช. สมอแข

  Contact

  การตรวจตาโดยใช้ fundus camera  

      หลังจากประชุมคณะทำงานเบาหวาน ในการดำเนินงานตรวจตาโดยใช้  fundus camera  ในวันที่ 31 ส.ค 49

จากผลประชุม ทำให้คณะทำงานได้ glide line  ในการตรวจตา  glide line  ในการส่งต่อผู้มีปัญหาทางตา และตารางการลงตรวจในพื้นที่ ครอบคลุม  PCU 25 แห่ง โดยเริ่มที่PCU สมอแข เป็นแห่งแรก โดยใช้ learning by doing  เช่นเดิม ทีมงานมีการวางแผนการทำงานที่รวดเร็วและใช้วิธีการที่พร้อมปรับรูปแบบการดำเนินการเสมอ เนื่องจาก เรายังไม่รู้ว่าการลงตรวจตาในพื้นที่จริง กับสภาพผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางตาอยู่แล้วนั้น จะทำให้เกิดปัญหา อุปสรรคการดำเนินการอย่างไรบ้าง

วันที่ 5 ก.ย 49  อ้อ(ผอม) +อ้อ(อ้วน) + พี่ศรี ได้ไปฝึกการใช้เครื่องใช้เวลาในการฝึก 2 ชั่วโมง ..นับเป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วมาก แต่จะทำได้ผลเป็นอย่างไร ต้องติดตามดู

วันที่ 6 ก.ย 49 ได้จัดทำแบบฟอร์มการบันทึกผลการตรวจ

วันที่ 7 ก.ย 49 ประสานงาน ติดตามความพร้อมในพื้นที่ PCU สมอแข

แล้ววันที่ 8 ก.ย 49  ก็มาถึง

8.00 น เราไปรับเครื่องและเจ้าหน้าที่เทคนิค จาก ร.พ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมุ่งหน้าตรงไปที่PCU สมอแข

9.00 น. ทีมงานมาถึงพร้อมหน้าพร้อมตา และมีกำลังใจจาก กลุ่มงาน เวชศาสตร์ครอบครัว อาจารย์ น.พ นิพัธ อาจารย์ น.พ วีระศักดิ์ พี่โต้งพี่สาวที่แสนดีของเราและเป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอ 

และได้รับเกียรติจาก คุณทองพูล บริยัง สาธารณสุขอำเภอเมือง มากล่าวพิธีเปิด

ก่อนเริ่มงานต้องขอชื่นชมกับทีมงาน PCU สมอแข นำโดยพี่ ชินตา พี่นาฏ พี่ป๊ พี่แสง ที่ ร่วมแรงรวมใจทำงาน จนได้รับรับความร่วมมือจาก ประชาชน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เบาหวานพุทธชินราช

Post ID: 49082, Created: , Updated, 2012-04-15 01:30:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #u

Recent Posts 

Comments (0)