เล่าสู่กันฟัง เรื่อง หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา

เล่าสู่กันฟัง เรื่อง หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา

เล่าสู่กันฟัง เรื่อง หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา    

จาก รองเยาวลักษณ์  ชำนิเขตกิจ

ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2549  ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาตามที่ต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ จัดหลายครั้ง  วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง  พัฒนาทักษะในการทำงาน  การบริหารจัดการ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  และนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นั่นคือ  ปลายทางที่ทราบๆ  กันอยู่                

สิ่งที่ประทับใจมีหลายเรื่องแต่ที่อยากจะเล่าคือ  เรื่องการไปอบรมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่ 18 -19  สิงหาคม  2549    โรงเรียนสารวิทยา  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต2ในช่วงวิทยากรให้ความรู้คือ นายสมยศ  มีเทศน์ ท่านสมกับเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างครบเครื่อง เป็นต้นว่า  การเปิดตัวโดยการขับเสภาซึ่งดึงดูดความสนใจ เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ละมุนละไม  ได้อรรถรสจริง ๆ เนื้อหาสาระการบรรยาย  ท่านให้อย่างคุ้มค่า   สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  สิ่งที่จะกล่าวถึง และจะนำมาฝากเป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกคือ   

ความรู้จักตนเอง เช่น  สถานะส่วนตัว  สถานะตำแหน่งหน้าที่ ท่านอธิบายถึงว่า การรู้จักตนเอง   เป็นการเริ่มต้น  ในการพัฒนาตนเอง

นอกจากนั้นท่านพูดถึง  บทบาทที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา  ได้จำแนกไว้ดังนี้

v   พัฒนา       ความรู้                 การทำงาน         ร่างกาย                  จิตใจ

v   ให้                โอกาส                เกียรติ                  บริการ                    ความร่วมมือ

v   สะอาด        คน                      งาน                     สถานที่                  องค์กร

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตระหนัก  นำไปทบทวนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

อันคนที่                   ความรู้ดี                 มีคุณค่า                
 ประพฤติดี             ติดตามมา               ยิ่งดีใหญ่               
  ปฏิบัติ                    แต่สิ่งดี                   มีน้ำใจ                
สังคมดี                    ยอมยกให้              ดีสุดเลย
สุดท้ าย  ท่านมีบทกลอนมาฝากไว้เป็นข้อคิด   คำคม    ดังนี้

  จากตัวอย่างที่เล่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น   เสียดายเวลาในการอบรมที่ค่อนข้างจำกัด  และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มารับการอบรมในครั้งนี้    หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป    ไว้พบกันใหม่คราวต่อไปนะคะ /  สวัสดีค่ะ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนางานวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#บริหารและพัฒนางานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 49083, เขียน: 08 Sep 2006 @ 17:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)