ครูพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Mr.Natthawut Suriya

ความก้าวหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ


ความก้าวหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ราชการ

ความก้าวหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ราชการ

ตามที่ได้รับข้อมูลเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆพยาบาลในวันที่ ๑๙ มิ.ย. นี้มีความสับสนของข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากจนอาจเกิดความขัดแย้งกันเองในผู้ประกอบวิชาชีพ จึงขอให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกท่าน ได้พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง เรื่องการเตรียมการของน้องพยาบาลลูกจ้าง ได้มีการประสานงานและเตรียมการชุมนุมกันมานานกว่าสามเดือนโดยน้องๆใช้วิธีพบเจอกันในร้านอาหารบ้าง ที่ต่างๆเท่าที่จะมีที่ที่จะอำนวย น้องๆได้โทรมาปรึกษาหลายครั้งด้วยเห็นถึงความตั้งใจของน้องในการติดตามเรื่องการบรรจุของตัวน้องเอง จึงได้เรียนนายกสภาการพยาบาลถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการที่น้องไม่ได้บรรจุ และอยากให้สภามีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้เป็นการช่วยน้องๆ ซึ่งท่านนายกสภาฯ เข้าใจและเห็นชอบตามที่เสนอจึงแต่งตั้งน้องๆ เข้ามาเป็นคณะทำงานติดตามเรื่องการบรรจุพยาบาล ซึ่งน้องได้เข้าร่วมประชุมและจัดทำข้อเสนอยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี ในวันที่มีการประชุมของชมรมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวมาตลอด และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนจึงมีความเห็นร่วมกันในการอยากเข้ามาติดตามความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๙ มิ.ย. นี้ ซึ่งได้มีการประสานผ่านทั้งหนังสือ การเข้าพบหัวหน้าพยาบาล การส่ง e-mail ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดีในช่วงแรก

แต่เกิดความสับสนเรื่องการสนับสนุนให้มาร่วมหรือไม่ให้มาร่วมกิจกรรม ในวันที่๑๙ เนื่องจากหลังจากการประชุม ๖๐ ปี สำนักการพยาบาลในวันที่ ๓๐ พ.ค.-๑ มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเปิดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มาเปิดการประชุม ข้าพเจ้า ได้ถามในที่ประชุมโดยมีประธานชมรมฯ พี่ ศิริวันย์ ยิ้มเลี้ยง และน้อง จงกล อยู่รวมถึงหลายๆท่านโดยมีคำพูดดังนี้” จากการฟังการบรรยายจากอาจารย์ ประเวศ วะศรี ที่พูดถึงคุณค่าของพยาบาล ทำให้เรารู้สึว่าวิชาชีพพยาบาลนั้นทรงคุณค่าอย่างมากในสังคมนี้ ฟังคำกล่าวรายงานของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงความสำคัญที่ต้องมีพยาบาลเพราะคนที่ทำงาน บทบาทหน้าที่ และจำนวน มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ และท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าปัญหาของพยาบาลอยู่ในใจท่านเสมอ ขอบอกว่าทุกวันนี้เราทำงานอย่างมีความ แต่เราทุกข์มากเมื่อเราไม่สามารถให้บริการผุ้ป่วยได้อย่างทั่วถึงเพราะเรามีคนไม่พอ และทุกข์มากขึ้นเมื่อเกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วยจนเกิดความไม่เข้าใจระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ แต่เราท้อทุกครั้งที่ผู้บริหารพูดถึงความก้าวหน้า การบรรจุและสวัสดิการ พยาบาลไม่เคยได้รับความสำคัญเช่นวิชาชีพอื่นๆพยาบาลจะมาสุดท้ายด้วยเหตุผลว่ามีจำนวนมากทุกครั้ง วันนี้จึงอยากถามสิ่งที่ผู้บริหารเคยรับปากเราไปแล้วว่าได้รับการจัดการอย่างไรบ้างแล้วดังนี้

๑. แผนการแก้ปัญหาเรื่องการบรรจุพยาบาลให้เป็นข้าราชการ จะมีแผนการบรรจุปีละเท่าใดและจะทราบว่ามีแผนการบรรจุหรือไม่เมื่อใด

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องความก้าวหน้าของตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องยุบรวมนั้น จะทราบผลการได้ดำเนินการได้เมื่อใด

๓. การแก้ไขเกณฑ์กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นที่เสนอต่อ อกพ. แล้วจะทราบผลการพิจารณาได้หรือไม่

หลังจากถามคำถามดังกล่าวรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าทั้ง๓ เรื่องได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเร่งดำเนินการแล้ว ซึ่งหลังรัฐมนตรีเปิดงานแล้วปลัดกระทรวงได้ขอเวลาจากที่ประชุมชี้แจงซึ่งจากการชี้แจงปลัดกระทรวงได้แจ้งว่ามีการดำเนินงานแล้ว มีแผนการแก้ไขปัญหาการบรรจุ การเร่งรัดเรื่องความก้าวหน้า เรื่องการหาทางจ้างในรูปแบบใหม่ และได้ต่อว่าว่าได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วทำไมถึงไม่ถึงพยาบาลและถามแต่เรื่องเดิมๆๆเสมอ หลังจากปลัดกระทรวงชี้แจงแล้วได้มีโอกาสนั่งรับประทานอาหารด้วยและท่านยังคงตำหนิทางผุ้บริหารการพยาบาลว่าทำไมถึงไม่เข้าใจผู้บริหารว่ามีการดำเนินการไปตั้งมากมายแต่เรื่องราวกลับไม่ไปถึงพยาบาล และในช่วงนั้นมีคนถาม(จำไม่ได้ว่าใครนะ) ว่าจะมีน้องๆมาชุมนุมกันวันที่ ๑๙ ท่านว่าอย่างไร ท่านปลัดกระทรวงพูดว่า” ผมว่ามีผลสองทางนะทางหนึ่งผู้บริหารอาจมองว่าทำให้ขนาดนี้แล้วเลยอาจไม่ช่วย หรืออาจเร่งให้เรื่องมีผลเร็วขึ้นก็ได้ แต่ผมไม่คัดค้านนะ แต่จะเหมาะหรือเปล่า” หลังจากนั้นไม่ได้อยู่ที่ประชุมต่อเพราะต้องไปประชุมที่ สปสช. แต่ตอนเย็นได้กลับมาที่พระนครศรีอยุธยา อีกครั้งด้วยมีนัดทานข้าวที่บ้านรัฐมนตรี ซึ่งวันนั้นประมาณสามทุ่มรัฐมนตรีได้มาทานข้าวและพูดคุยกัน ระหว่างนั้น ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาลได้เรียนถามรัฐมนตรีว่าได้ขอตำแหน่ง ให้อาจารย์ทุกคนในสำนักการพยาบาลเป็นระดับเชี่ยวชาญทุกคน และขอตำแหน่งเชี่ยวชาญ ๒ ตำแหน่งท่านเห็นว่าอย่างไร รัฐมนตรีจึงโทรศัพท์หาปลัดกระทรวงว่าได้รับปากพยาบาลในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจากคำพุดของรัฐมนตรีมีเรื่องตำแหน่งเชี่ยวชาญในสำนักการพยาบาล และแจ้งว่าได้ขอตำแหน่งไปสามหมื่นตำแหน่งถ้าได้มาให้เป็นของพยาบาลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ บริหารตำแหน่งในสามปี จากมีคนถามรัฐมนตรีอีกว่า น้องจะมาวันที่ ๑๙ ท่านคิดว่าอย่างไร ท่านพูดว่า”นายกไม่ชอบให้มีม๊อบถ้ากระทรวงไหนมีให้รัฐมนตรีจัดการให้เรียบร้อย แต่ถ้าจะมาผมว่าน่าจะมาตอนที่ขอตำแหน่งได้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่า” หลังจากนั้นไม่มีการพูดคุยเรื่องต่างๆอีกพักเดียวก็แยกย้ายกันกลับ ขณะที่กลับ ได้โทรสถานการณืและความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้องพยาบาลลูกจ้างได้รับทราบด้วยแล้ว

ต่อมาวันที่ ๓๑ ไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วย แต่ทราบว่าที่ประชุมมีหัวหน้าพยาบาลร่วมหารือเรื่องการจัดทำเอกสารเสนอต่อรองปลัดกระทรวงที่จะมาบรรยายในวันที่ ๑ รวมถึงมีการแจ้งในที่ประชุมเรื่องให้ชะลอการเข้าร่วมวันที่ ๑๙ ขอยืนยันว่าไม่ทราบและไม่ได้อยู่ด้วย ในวันเดียวกันนี้ตอนเที่ยงได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก อ. ธีรพร ว่าในวันที่ ๕ ที่มีการเชิญน้องๆมาประชุมที่สภาการพยาบาล ขอให้มาประชุมที่สำนักการพยาบาล แทนได้หรือไม่ เพราะผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ต้องการชี้แจงข้อมูลและจะนัดให้ไปพบกับรองปลัดกระทรวง เพื่อให้ฟังข้อมูลจากรองปลัดกระทรวงโดยตรง ได้ประสานไปที่น้องๆ ไม่สบายใจที่จะย้ายที่ประชุมแต่ด้วยเห็นว่าสำนักการพยาบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอาจถูกผู้ใหญ่ตำหนิเรื่องไม่ทำความเข้าใจกับน้องๆ จึงได้พยาบาลพูดให้น้องเข้าและตกลงจะประชุมที่สำนักการพยาบาล

วันที่ ๕ มีการประชุมที่สำนักการพยาบาล โดยมีผอ.สำนักการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลฯ (อ.จินตนา) อ.ธีรพร อ.ชุติกาญและน้องๆ โดยช่วงเช้า ๙.๓๐ ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวง ฟังคำชี้แจงอยู่ประมาณ ๓๐ นาที (มีการบันทึก VDO) ซึ่งรายละเอียดท่านได้พูดถึงว่ากระทรวงทำอะไรไปบ้างและมีแผนการชัดเจน (ตอนแรกขอดูแผนแต่ อ.ชุติกาญ แจ้งว่าเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นร่างยังให้ดูไม่ได้ แต่ต้องขอบคุณ อ.กฤษดา ที่มอบมาให้และได้ส่งให้ทุกท่านก่อนหน้านี้แล้วค่ะ) แต่ยังติเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลจะอนุมัติหรือไม่ น้องๆที่เข้าพบได้เสนอต่อท่านในเรื่องการคืนตำแหน่งว่างและการใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุก่อนระหว่างการรอคำตอบการขอตำแหน่งใหม่ การให้แต่งตั้งให้น้องๆเป็นคณะทำงานของกระทรวงในเรื่องการบรรจุ ท่านรับปาก จากนั้นได้กลับมาประชุมต่อที่สำนักการพยาบาล ซึ่งทางสำนักได้ชี้แจงเรื่องการจะจัดประชุมวันที่ ๑๒ ด้วยได้รับการสั่งการจากปลัดกระทรวงให้จัดประชุมชี้แจงกับลูกจ้างโดยมีกลุ่มเป้าหมาย๓๐๐ คน ทำให้น้องๆถามในที่ประชุมว่าการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อต้องการให้ยกเลิกการมาร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ ใช่หรือไม่และเหตุใดผู้บริหารการพยาบาลถึงมีการสั่งการไม่ให้ลูกจ้างเข้าร่วม และมีบางแห่งสั่งถึงขนาดว่าถ้ามาร่วมประชุมจะเลิกจ้าง อยากทราบว่าเรื่องนี้ทางสำนักการพยาบาล และสมาคมฯ ซึ่งเดิมเคยมีท่าทีสนับสนุนเหตุใดถึงมายับยั้งเป็นเพราะอะไร ถูกสั่งให้ยับยั้งใช่หรือไม่ ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาลได้ชี้แจงว่าปลัดกระทรวงไม่ได้สั่งยับยั้ง ส่วนการจัดประชุมวันที่ ๑๒ ต้องการชี้แจงเท่านั้น จากนั้นมีการพูดคุยหลายประเด็น จากนั้นน้องๆขอกลับไปประชุมที่สภาการพยาบาลตอนบ่ายขอไม่ประชุมต่อที่สำนักการพยาบาล ซึ่งก็ได้ตามไปประชุมกับน้องที่สภาด้วย ตอนบ่ายมี อ.กฤษดา เข้าประชุมด้วยอีกท่าน ซึ่งการประชุมในช่วงบ่าย น้องๆประชุมยืนยันการที่จะมาในวันที่ ๑๙ โดยมีการประชุมประเด็นที่จะเป็นข้อเสนอเรื่องเดียว คือ” ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการตามแผนที่กระทรวงฯ เสนอ” หลังการประชุมขณะที่เดินทางกลับบ้านได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลAPN ๒ ท่า ว่าทำไมพี่ไม่ให้น้องยื่นข้อเสนอของ พยาบาลAPN ได้แจ้งว่าไม่ได้มีอำนาจในการให้ใครเสนอเรื่องอะไรหรือไม่เสนอเรื่องอะไรแต่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากน้องๆมาควรพูดเรื่องการบรรจุ เพราะเป็นเรื่องที่น้องๆพูดได้เต็มที่เพราะเป็นคนที่เดือดร้อน แต่หาก พยาบาลAPNจะมายื่นข้อเสนอเองควรทำประเด็นให้ชัดเจนด้วยว่าอยากให้จัดการเรื่องอะไรความก้าวหน้า ค่าตอบแทน เรื่องตำแหน่งควรมีความชัดเจนด้วย และยังมีน้องพยาบาลอีกรายว่าทำไมไม่ยื่นเรื่องค่าตอบแทนเวร บ่ายดึกค่าเบี้ยเลี้ยง และความก้าวหน้าของหัวหน้างานด้วยเลยละจึงตอบไปว่าหากต้องการเสนอเรื่องอะไรเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้ว สามารถดำเนินการเองได้เลยแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย

นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมานะคะ ส่วนคำถามว่าแล้วเอาอย่างไร ขอตอบว่าเรื่องนี้ทุกคนสามารถคิดได้เองอยู่แล้วส่วนน้องๆได้แต่เตือนให้ทำอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการชุมชุมโดยสงบไม่แสดงอะไรที่เป็นการก้าวร้าวผู้อื่นไม่ไปกีดขวางการจราจร หรือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึงให้ระมัดระวังความปลอดภัยของคนที่จะมาร่วมชุมนุม เพราะหากในช่วงดังกล่าวมีกลุ่มอื่นอยู่อาจถูกชักจูงไปร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้องได้ ส่วนๆพี่ๆๆวันนี้จะ อยู่เฉยๆๆ จะสนับสนุน จะห้ามปราม คิดว่าเป็นสิทธิของทุกท่าน ที่จะใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจ ส่วนน้องๆมีสิทธิที่จะทำได้แต่ต้องมาโดยถูกต้องด้วยเช่นกัน

 โดย เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข

 

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพยาบาล  http://www.gotunurse.com

หมายเลขบันทึก: 490590เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 12:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 19:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ขอสนับสนุน เพราะประเด็นชัดในการขับเคลื่อนอย่าเสนอหลายเรื่อง(น้องๆประชุมยืนยันการที่จะมาในวันที่ ๑๙ โดยมีการประชุมประเด็นที่จะเป็นข้อเสนอเรื่องเดียว คือ” ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการตามแผนที่กระทรวงฯ เสนอ” ) สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ขอสนับสนุน ในการเรียกร้อง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี