นางสุนทยา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง
Usernamesunnid
สมาชิกเลขที่71704
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสุนทยา  คำมุงคุณ

เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน  2507

เกิดที่บ้านคำสะอาด  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ. สกลนคร

การศึกษา

ป 1-7  โรงเรียนนาอ้อย คำสะอาด

ม.ศ 1-5  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปวท. บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  โรงเรียนพณิชยการสกลนคร

ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสกลนคร เอกประถมศึกษา (อ .ค. ป  รุ่น 8)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รับราชการครู   1 กันยายน  2536  โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปัจจุบัน     ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง