จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้PCUภาคใต้ครั้งที่ 4        สมาชิกขอเป็นวันทำการ  ชุมพรเจ้าภาพ
สะดวกช่วงไหนของเดือนตุลาคมคะ   ถ้าได้วันแล้วพี่จะได้           ประชาสัมพันธ์และออกหนังสือเชิญ                                           conceptของครั้งนี้คือทุกทีมจะต้องถูกถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจังหวัดตัวเอง  และเราก็ต้องช่วย
ถอดของจังหวัดอื่นด้วย  ว่าถึงวันนี้เครือข่ายเราก่อรูปมาเป็นอย่างไรมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร  ทำแล้ว
ส่งผลต่องานของเราอย่างไรบ้าง  เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจอะไรเกิดขึ้น
เพื่อสรุปเป็นของแต่ละจังหวัด  ส่วนของเครือข่ายภาคใต้เราจะเชื่อมโยงกันอย่างไร  วิธีที่ใช้อยู่วิธีใดได้ผลน่าจะ
นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง หรือมีแนวทางใดเพิ่มขึ้นอีก

เปิดอ่านแล้วตอบด้วย

ขอบคุณค่ะ/พี่แมว