วิธีจัดทำวารสารวิชาการยุค IT

  ติดต่อ

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 49  สภาวิชาการ มอ. นำเรื่องการพัฒนาวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติ  มาหารือ


          ผมได้ให้ความเห็นว่า ต้องทำวารสารยุค IT  ไม่ใช่ยุค 30 ปีก่อน   คือวารสารต้องเป็น "เวที" แลกเปลี่ยน   นำเสนอผลงานด่วน  นำเสนอข้อมูลในลักษณะเชื่อมโยงเครือข่าย   โดยใช้พลังของ IT มาช่วย


          พูดง่ายๆ วารสารต้องไม่ใช่แค่ทำงานกระดาษ   คืองานพิมพ์เท่านั้น  ต้องทำงานสื่อสารสารสนเทศทางวิชาการสาขานั้นๆ   โปรดลองเข้าไปในเว็บไซต์ของวารสาร  International  Journal   for  Quality  Health  Care  ที่  http://intqhc.oxfordjournals.org    และที่หน้า abstract ของบทความของคุณหมอกฤษณ์   พงศ์พิรุฬห์  ที่  http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/mzl031?jkey=WOaNlzautPoy45p&keytype=ref  จะเห็นว่าเขามี link สำหรับให้บริการสารสนเทศที่นักวิจัย/นักวิชาการต้องการมากมาย

          การจัดทำวารสารวิชาการยุคใหม่น่าสนุกกว่ายุคที่ผมเป็นบรรณาธิการมากมายนัก

 

วิจารณ์   พานิช
4  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49047, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วารสารวิชาการ#สภามหาวิทยาลัย#สภาวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)