ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดขาดวิตามินดีเสี่ยงกระดูกพรุน โดย ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล

วิตามินดีจากแสงแดดช่วยให้ร่างกายดูดซึมแึลเซียมได้ดี

 

       มวยเมฆงามยามเช้าตะวันขึ้น เชียงใหม่

 

ขาดวิตามินดีจากแสงแดด

ภัยสุขภาพเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน

 

    แม้จะเป็นที่ทราบกันดีสำหรับประโยชน์หลากหลายด้านของแสงแดด โดยเฉพาะ วิตามินดี ที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพความแข็งแกร่งของกระดูกห่างไกลจากภาวะกระดูกพรุนได้ในระยะยาว

     แต่กระนั้นแสงแดดก็ยังเป็นที่หวาดหวั่นของสาวๆที่กลัวจะมาทำร้ายผิวสวยให้หมองคล้ำหลายคนจึงหมักหลบเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดด อีกทั้งความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองก็มีส่วนส่งผลต่อการได้รับประโยชน์จากแสงแดดน้อยลง

 

             แสงแดดยามเช้าตะวันขึ้น สุพรรณบุรี

 

    ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ และเบตะบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความรู้กล่าวถึงภาวะขาดวิตามินดีว่า ร่างกายคนเราต้อการวิตามินดีหลายชนิด วิตามินดีมีส่วนสำคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายซึ่งแคลเซียมเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อกระดูกและการเจริญเติบโต  ดังนั้นหากร่างกายได้รับแคลเซียม แต่วิตามินดีไม่พอที่จะดูดซึมแคลเซียมเข้าไปก็จะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่

 

   “ วิตามินดีมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้หลังจากที่ถูกแสงแดด และด้วยความที่ประเทศไทยอยู่ในเส้นศูนย์สูตรจึงได้รับแสงแดดค่อนข้างมาก ในอดีตมีความเข้าใจกันว่าคนไทไม่น่าจะเป็นภาวะขาดวิตามินดี ซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกที่ค่อนข้างพบปัญหาขาดวิตามินดี ซึ่งหากขาดวิตามินดีมากก็จะเกิดโรคกระดูกน่วม หากขาดไม่มากอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูพรุนได้ง่ายขึ้น”

 

 อีกทั้งในระยะหลังยังพบว่าหากร่างกายขาดวิตามินดีก็อาจส่งผลต่อโรคเรื้อรังบางอย่างอาทิ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามการขาดวิตามินดีจะเป็นบ่อเกิดของโรคอื่นๆได้หรือไม่นั้น สิ่งนี้คงต้องศึกษาเพิ่มเติมและจากเดิมเชื่อกันว่าคนไทยไม่ขาดวิตามินดีเนื่องจากบ้านเรามีแดดมาก แต่อย่างไรแล้วเมื่อมีการศึกษาวิจัยพบการขาดวิตามินพอควร โดยคนที่อยู่ในเขตเมือง วิตามินดีจะต่ำกว่าตนที่อยู่นอกเขตเมือง และยังพบว่าคนที่อยู่ในเมืองที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นจะขาดวิตามินดีเพิ่มขึ้น

 

หกเปรียบเทียบกับโรคเบาหวานซึ่งมีผู้ป่วยอยู่มากประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะผู้ที่ขาดวิตามินดีในเขตเมืองในกรุงเทพฯพบประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขเหล่านี้พบว่าค่อนข้างเป็นปัญหาซึ่งควรต้องเร่งส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 

 

แสงแดดยามสาย อาทิตย์ทรงกลดเวลา 10.04 น. เชียงใหม่

 

    สาเหตุที่ขาดวิตามินเพราะไม่ถูกแสงแดด ถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งคือ การถูกแสงแดดโดยไม่ถูกเวลา ซึ่งความสามารถของผิวหนังในการสร้างวิตามินนั้นมีมาก กรถูกแดดเพียงแค่ช่วงหนึ่งไม่นานนักก็จะได้รับวิตามินดี อย่างในต่างประเทศมีการศึกษาซึ่งข้อแนะนำของเขาให้ถูกแดดช่วง 10 โมงเช้า ถึง 14 .00 น. สัปดาห์ละ 10-15 นาที 2-3 ครั้งก็น่าจะพอ

            

     แต่ในบ้านเราช่วงเวลานี้ อาจไม่มีใครอยากถูกแดด ด้วยแดดบ้านเราแรงก็พยายามที่จะเลี่ยง ดังนั้นเมื่อแดดบ้านเราแรงกว่าต่างประเทศปัจจุบันจึงกำลังศึกษาวิจัยว่ามีความเหมาะสมในช่วงเวลาใด แต่อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันโดยการศึกษาวิจัยผู้สูงอายุซึ่งการได้รับแดด ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น.สัปดาห์ละ 3 ครั้งครั้งละประมาณ 20 นาที ถือเป็นสิ่งที่ดี

 

    นอกจากนี้ภาวะขาดวิตามินดียังพบในกลุ่มอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุ ที่เป็นเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้จากการใช้ชีวิตของหนุ่มสาววัยทำงาน ซึ่งเมื่ออยู่ในที่ทำงานก็จะทำงานอยู่ในตึกไม่ค่อยได้รับแสงแดด

 

     ด้วยความจำเป็นของการดำเนินชีวิตประจำวัน สภาพสังคมที่เป็นเมืองมากขึ้นก็ทำให้สิ่งนี้เป็นปัญหามากขึ้น และก็เป็นแบบเดียวกันนี้แทบทุกประเทศซึ่งพบปัญหาการขาดวิตามินดี หากมีความเข้าใจก็จะทำให้ไม่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินดี ซึ่งมีผลเสียต่อกระดูกรวมทั้งโรคเรื้อรังบางอย่าง

 

     ดังนั้นถ้าจะให้ดีจึงไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดวิตามินดีซึ่งในการที่ป้องกันไม่ให้ขาดไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงแต่ต้องถูกแดดในเวลาที่เหมาะสม ถ้าแดดจัดเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยง

 

 

                 แสงแดดยามบ่าย เชียงใหม่

 

    ส่วนบางคนอาจมีความเป็นห่วงว่าถ้าถูกแดดมากจะเป็นมะเร็งผิวหนัง ศ.นพ.บุญส่ง ให้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่า การที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังนั้นจะต้องถูกแดดจัดมากๆเป็นเวลานานและผิวหนังมีเม็ดสีน้อย ส่วนการได้รับวิตามินดี นอกเหนือจากแสงแดดแล้วร่างกายสามารถ ได้รับจากอาหารได้บ้างและที่พูดถึงกันบ่อยๆได้แก่ ปลาแซลมอล ซึ่งหากเป็นปลาแซลมอลในธรรมชาติจะมีวิตามินดีอยู่มาก ในทางปฏิบัติอาจหาปลาเหล่านี้รับประทานได้จาก ปลาทู ปลาพื้นเมือง ในบ้านเรายังต้องการการศึกษาว่ามีวิตามินดีมากน้อยเพียงใด

    ส่วนพืชใน กลุ่มเห็ด จะมีสารตั้งต้นของวิตามินดีซึ่งเปลี่ยนไปเป็นวิตามินดีได้ถ้าถูกแดดและบางคนอาจจำเป็นต้องใช้วิตามินดีเม็ด

 

     การดูแลสุขภาพสิ่งนี้มีความสำคัญซึ่งหากละเลยไม่ดูแลตนเองในระยะยาวก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน ซึ่งการถูกแสงแดดที่จะได้ประโยชน์ควรต้องเป็นกลางแจ้ง แต่ก่อนจะก้าวสู่ภาวะขาดวิตามินดีและนำไปสู่โรคกระดูกพรุนนั้นสิ่งสำคัญควรตั้งต้นด้วยความไม่ประมาทไม่คิดว่าอยู่ในประเทศที่มีแดดมากแล้วจะไม่ขาดวิตามินดี คงต้องเตือนตนเองว่าชีวิตสังคมเมืองมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีก็ได้ซึ่งต้องหาวิธีที่จะได้รับวิตามินดีให้เพียงพอซึ่งวิธีการง่ายๆแพทย์ท่านเดิมฝากทิ้งท้ายอีกว่า คงต้องให้ร่างกายถูกแดดบ้างในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งไม่ละเลยการออกกำลังกายกลางแจ้ง การทานอาหารที่มีประโยชน์

 

      อีกทั้งไม่ควรตื่นตระหนก แต่ควรตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพเตรียมความพร้อมไว้ซึ่งไม่เพียงช่วยให้หลีกไกลจากโรคกระดูกพรุน แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

 

 

 

  ขอบคุณข้อมูล ขาดวิตามินดีจากแสงแดด ฯ
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ อาทิตย์สุขภาพ เดลินิวส์วาไรตี้ 

 

 

   แสงแดดยามเย็นเวลา 18.09 น. ดอยสุเทพ เชียงใหม่

 

  เขียนบทความบันทึกนี้ทำให้คิดถึงคุณอานพรัตน์ไปด้วยท่านกระดุกพรุนผุมาก เพียงล้มหรือตกเตียงก็กระดูกหักแล้ว  เมื่อก่อนคุณอาทำงานรับราชการ สอนหนังสือ แต่ละวันก็แทบไม่ได้รับแดดเลย เพราะพักบ้านราชการ อยู่ที่เดียวกับที่ทำงาน อยู่บ้านคุณอาก็ยิ่งไม่ได้รับแดด พออายุมากขึ้นกระดูกจึงหักง่ายมากๆ  ผู้เขียนจะอยู่กับแดดได้นานตอนอยู่กับต้นไม้ คงต้องปรับเปลี่ยนเวลาอยู่กับต้นไม้ให้บ่อยขึ้นกว่าเดิม เรามาชวนกันรับแสงแดด เพื่อได้วิตามินดีป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งแสงแดดเราไม่ต้องซื้อ-หา เพียงแบ่งเวลาให้ผิวของเราได้รับแสงแดดบ้าง

 

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)ความเห็น (3)

* สรพพคุณของแสงแดดช่วงเช้า..เป็นประโยชน์มากมาย

*พี่ใหญ่ลงสวนทุกวันค่ะ..

เขียนเมื่อ 
  • นั่นสิค่ะ พี่ดา ปัจจุบันเอาแต่อยู่ในที่ทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาถูกแสงแดดเลย จะถูกอีกครั้งก็เที่ยงวัน เลยเวลาของการได้รับวิตามินดีไปแล้ว แต่จะได้รับ "ฝ้า" แทน คริ ๆ ๆ
  • คนเรานี่ เหมือนเรารู้ เพราะเราเรียนมา แต่พอเอาเข้าจริง ๆ กับเวลาที่เราจะปฏิบัตินี่มันยากเสียจริง ๆ นะคะ...นี่แหล่ะหนอ!!!...มนุษย์...
  • คิดถึงพี่เสมอจ้า...

 

สวัสดีค่ะ

คุณพี่ใหญ่ Blank

ค่ะมากๆเลยลงสวนทุกวัน ได้ออกกำลัง ได้รับแสงแดด และมีความสุขด้วยนะคะ ขอบคุณภาพดอกไม้สวยมากค่ะ

 

คุณบุษยมาศBlank

ใช้แล้วค่ะเราเรียนมา ไม่ว่าจะอาหาร 5 หมู่ วิตามินแต่ละอย่างได้จากไหนบ้าง ฯลฯ พอเรียนจบ ก็คืน ครู-อาจารย์เก็บไว้หนังสืออย่างเดิม ไม่จำมาใช้ ส่วนใหญ่เราจะใช้ก็ตอนร่างกายเราไม่ปกติ หาโน่นหานี่มาช่วย แต่ก็ไม่ทัน เสื่อมไปแล้ว ค้นหาสิ่งที่เราเคยเรียนมาใช้นั่นเอง คนเจ็บป่วยมากมายนะคะ ไม่ทราบ อะไรเลยจริงๆ ถึงได้ป่วยเร็ว  ขนาดเราทราบมาก่อนยังไม่ใช้ ละเลยลืม   คิดถึงเสมอเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก

490425

เขียน

07 Jun 2012 @ 13:04
()

แก้ไข

09 Nov 2013 @ 15:53
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 5, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง