กระแสสินธุ์ได้ประเมินตนเอง 20 บท และนำส่ง HACC-ST เรียบร้อยแล้ว  พวกเราพยายามใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วน  และพยายามที่จะไม่หลอกตัวเอง ดังนั้นเกณฑ์ข้อใดถ้าผ่านไม่หมดก็จะลดระดับลง  อย่างไรก็ตามทีมงานจึงค่อนข้างกังวลใจ  กลัวว่าจะเป็นที่กังขาว่าผ่านขั้นที่ 1 มาได้อย่างไร  แต่ก็ขอยืนยันนะคะว่า  เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกิจกรรม KM เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร ให้ได้คุณภาพอย่างแท้จริง