Homework # 1

  ติดต่อ

  Business Law  
Assignment # 1  ( Sep.02,2006 )   -          ท่านคิดว่ากฎหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือกฎหมายเกี่ยวกับอะไร ให้เหตุผลประกอบว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น

กฎหมายสำหรับนักธุรกิจนั้นมีความสำคัญมากไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เนื่องจากในการทำธุรกิจ มีการแข่งขันและขยายตัวมากขึ้น ทำให้นักธุรกิจต้องรู้กฎหมายเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ และลดความเสียเปรียบในทางด้านธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น หรือสามารถหาทางแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา แต่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรู้จักการเลือกนำกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือลดความเสียเปรียบให้กับองค์กรให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้การนำกฎหมายมาใช้ต้องอยู่บนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบกันไปด้วย

                หากให้ระบุว่ากฎหมายใดสำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจในความคิด คือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เนื่องจากธุรกิจทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้น รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่มีรายได้ด้วย หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเลย ภาษีอาจกลับมาสร้างปัญหาให้กับธุรกิจและผู้ที่มีรายได้ ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจึงมิใช่สำหรับนักธุรกิจเพียงอย่างเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

หมายเลขบันทึก: 48990, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:50:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #business#law

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)