Homework # 1

nitta 4818140042
Business Law
Assignment # 1  ( Sep.02,2006 )   -          ท่านคิดว่ากฎหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือกฎหมายเกี่ยวกับอะไร ให้เหตุผลประกอบว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น

กฎหมายสำหรับนักธุรกิจนั้นมีความสำคัญมากไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เนื่องจากในการทำธุรกิจ มีการแข่งขันและขยายตัวมากขึ้น ทำให้นักธุรกิจต้องรู้กฎหมายเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ และลดความเสียเปรียบในทางด้านธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น หรือสามารถหาทางแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา แต่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรู้จักการเลือกนำกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือลดความเสียเปรียบให้กับองค์กรให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้การนำกฎหมายมาใช้ต้องอยู่บนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบกันไปด้วย

                หากให้ระบุว่ากฎหมายใดสำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจในความคิด คือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เนื่องจากธุรกิจทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้น รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่มีรายได้ด้วย หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเลย ภาษีอาจกลับมาสร้างปัญหาให้กับธุรกิจและผู้ที่มีรายได้ ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจึงมิใช่สำหรับนักธุรกิจเพียงอย่างเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#business#law

หมายเลขบันทึก: 48990, เขียน: 08 Sep 2006 @ 11:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)