ขอเรียนถามทาง มน. (ดร. วิบูลย์,  รศ. มาลินี,  รศ. เทียมจันทร์, ผึ้งหนุ่ม ครูภูมิปัญญาไทย, หนูตูน อ.หนึ่ง, หรือใครก็ได้)  กรุณาเล่าว่า มน. มีกิจกรรมและผลงาน R2R อย่างไรบ้าง   เล่ามาทีละกรณีก็ได้ครับ   ยิ่งชวนให้ "คุณกิจ" เข้ามาเล่าเองยิ่งดี

         ในบันทึก  กรุณาติดป้าย CoP-R2R ด้วยครับ   แล้วดร. กะปุ๋มจะอัญเชิญมาอยู่ในชุมชน R2R ครับ   เราจะขับเคลื่อนชุมชน R2R ทั่วประเทศครับ

         R2R ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยด้านสุขภาพนะครับ   เป็นด้านการบริหารงาน  ด้านการเรียนการสอน ฯลฯ ได้ทั้งนั้น   คือถ้าเป็นงานวิจัยที่ตั้งโจทย์มาจากงานประจำและมีผลกลับไปปรับปรุงงานประจำ   และความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนั้นมีการตรวจสอบหรือใช้ research methodology ทำให้เป็นความรู้ที่จัดได้ว่า evidence - based ก็ถือเป็นผลงาน R2R

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.ย.49