ในหนังสือ "การเมืองคืออะไร?"  หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม   และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง"  หน้า 181  มีหัวข้อ "ชุด ความอยู่รอดของประเทศไทย"   ท่านเขียนไว้ 6 ข้อ

ข้อที่ 3 มีดังนี้
       - มีการศึกษา ชนิดหางไม่ด้วน : รุ้จักควบคุมความฉลาด
         มีการศึกษาไม่ตามก้นฝรั่ง  วัตถุนิยม
         มีสติปัญญาอย่างไทย  ไม่เป็นทาสทางปัญญาของนายทุน ชนกรรมาชีพ
         มีปรัชญาที่สบหลักกาลามสูตรและมหาปเทศ

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.49