หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น

การเลือกที่จะรักประเทศมากจนเกินไปกว่าที่จะรักตัวเอง ซึ่งผมอาจจะรักผิดวิธี จนดูรุนแรงและแข็งกร้าวจนเกินไป

ครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ที่เข้ามาเพื่อตักเตือน ชี้แนะ และนำ

ผมจะนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับในครั้งนี้ไปคิดและนำไปใช้เพื่อปฏิบัติและปรับปรุงตนเองครับ

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่เตือนสติครับ

แต่อย่างไรก็ยังรักประเทศและจะกลับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเหมือนเดิมครับ

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งครับ