QAกับงานประจำ : 5. การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว (2)

ความคิดเห็นของบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
สำหรับผู้สมควรได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 เท่า
.........................................

คุณพริ้มเพรา      คำสวัสดิ์  ตำแหน่งคนงาน

        มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า จำนวน 3 ท่าน และเสนอตัวเองด้วย

       โดยให้เหตุผลดังนี้

 • มีอายุงานมากกว่าใคร ทำงานเรียนร้อย ใจเย็น และที่สำคัญมีความประพฤติการปฏิบัติที่ดี และมีจริยธรรมดี
 • พิจารณาจาก 1. การลา (สถิติ) 2. อัตราเงินเดือน 3. สถิติการได้รับการพิจารณาย้อนหลัง 4. คุณภาพงาน
 • ไม่ออกความเห็น 1 ท่าน

       เหตุผลที่เสนอตัวเอง

 • ดิฉันทำงานด้วยใจมิใช่เพราะหน้าที่ และมั่นใจในคุณภาพของผลงาน ไม่ได้เสนอตนเองเพราะเปรียบเทียบว่างานตัวเองหนักและเหนื่อยกว่าผู้ใดค่ะ

คุณกัลยา อยู่รัศมี ตำแหน่งคนงานห้องทดลอง

       มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า จำนวน 6 ท่าน

      โดยให้เหตุผลดังนี้ 

 • การทำงานหนักพอสมควร ต้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือ ทดลองทุกวัน และอีกอย่างหนึ่งอยากให้คนที่มีเงินเดือนน้อย ๆ มีกำลังใจทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในงานดี อัธยาศัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงานอื่น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออยุ่ในระดับที่ดี
 • พี่เค้าขยันทำงาน
 • คุณกัลยา เป็นผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานที่เต็มที่ ของคุณกัลยา จึงได้ลงผลเลือกให้คุณกัลยา ส่วนท่านอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า การทำงานของพวกเค้าก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำงานร่วมกับพวกเค้าตลอดเวลา จึงไม่ทราบว่าจะเหมาะสมกับการได้รับเลือกไหม
 • จากที่ได้ทำงานร่วมกัน งานจุกจิก ค่อนข้างเยอะมาก ๆ จึงคิดว่าคุณกัลยา อยู่รัศมี เหมาะสมค่ะ
 • งานเอกสารค่อนข้างเยอะ และคุณกัลยาก็ทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก และมีอัธยาศัยดีกับผู้ใช้บริการ

คุณวราภรณ์  พยัตตพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

      มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า จำนวน 3 ท่าน

      โดยให้เหตุผลดังนี้

 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความเอาใจใส่ในงานที่ทำ มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ออกความเห็น 1 ท่าน

คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานบุคคล

      มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า จำนวน 3 ท่าน

      โดยให้เหตุผลดังนี้

 • สามารถช่วยเหลืองานคนอื่นได้เท่าที่เห็น และช่วยอย่างเต็มใจ
 • ตั้งใจทำงาน และเรียนรู้งานที่ตนเองทำอยู่เสมอ 
 • ขยันและปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อการทำงาน
 • ทำชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียว ผิดพลาดรับเต็ม ๆ งานมากตลอด
 • ไม่ออกความเห็น 1 ท่าน

คุณเกษม  พิทักษ์สืบสกุล ตำแหน่งพนักงานขับรถ

      มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า จำนวน 1 ท่าน

      โดยให้เหตุผลดังนี้

 • เขาทำงานเก่งไม่ว่าใครจะใช้อะไรเขาทำทุกอย่าง

คุณนันทิดา  ทัพเกษม ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา

        มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า ลำดับที่ 1 จำนวน 4 ท่าน และลำดับที่ 2 จำนวน  1 ท่าน

        โดยให้เหตุผลดังนี้

 • การงานเยอะ เกี่ยวกับนิสิตงานยุ่ง ทั้งทุนการศึกษา ทุนอื่น ๆ รวมทั้งโครงการของแต่ะลโครงการของนิสิตก็มีเยอะ
 • เพราะเคยมีประสบการณ์ทำงานกิจการนิสิต งานเยอะและจุกจิก และต้องบริการนิสิตอย่างระมัดระวัง
 • ขยันและปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อการทำงาน
 • มีความขยันทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

คุณสุพรรษา มะริด ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

      มีผู้เสนอว่าเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
2 เท่า  จำนวน 1 ท่าน

 • ปัจจุบันสุพรรษา จบปริญญาตรีแล้ว แต่คณะยังไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนให้ในระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานมานานพอสมควร (4 ส.ค. 47 - ปัจจุบัน) คณะน่าจะมีสิ่งอื่นทดแทนให้

 มีผู้เสนอให้คุณพริ้มเพรา คำสวัสดิ์ และคุณนันทิดา  ทัพเกษม ทั้ง 2 ท่าน แต่ไม่ได้จัดลำดับให้ว่า จะให้ใครเป็นลำดับที่ 1 หรือ 2

      โดยให้เหตุผลว่า

 • น่าจะให้กระจายให้คนละ 1.5 เท่า หลายคน มากกว่าจะให้ 2 เท่าอยู่แค่คนเดียว หรือ 2 คน
 • เพราะ 2 ท่านที่น่าจะได้ เนื่องจากทำงานรับผิดชอบได้ดี แต่งานส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้เสนอให้ผู้บริหารได้เห็น จึงไม่ค่อยมีผลงานเท่าไร แต่ในสายตาผู้ปฏิบัติคิดว่าตั้งใจทำงานดี

บอย สหเวช
8 ก.ย. 49


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#qaกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก

48970

เขียน

08 Sep 2006 @ 09:35
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก