เรียนท่านอาจารย์

       วันนี้ว่างภาคเช้าพอมีเวลาขอส่งงานคะ