การบันทึกปฏิทินปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ ลปรร. ภายใน สคส. อย่างหนึ่งที่ใช้การจดบันทึกและ IT เป็นเครื่องมือ  เป็นสิ่งที่คิดทดลองใช้และวิวัฒนาการมาเป็นบันทึกกิจกรรมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน

         จึงขอนำต้นฉบับของจริงมาให้ดูที่นี่ (click)

ตอนที่ 5

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49