เรื่องเล่าเร้าพลังสร้างแรงบัดดาลใจ

เรื่องเล่าเร้าพลังของพี่ปรีดีย์ ที่ประทับใจ และชื่นชมสามารถนำแนวคิด แนวทาง วิธีการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของตัวเอง

โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมผู้บริหารและข้าราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนให้ รุ่นแรกจัดวันที่ 22-23 สิงหาคม 2549 รุ่นที่สอง 5-6 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เต็มไปด้วยความประทับใจ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและข้าราชการของจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เห็นความตั้งใจของหน่วยงานที่จะนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาประเทศ...แต่การจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระทึก(ระลึกคะ)

<p style="text-align: center"> </p> <p style="text-align: center">บรรยากาศการเล่าเรื่องสุดประทับใจ
ที่ได้รสชาติ หลายมุมมอง หลายแรงใจ</p>
<p> ความประทับใจหนึ่งที่ตนเองประทับใจคือ…เรื่องเล่าเร้าพลังของคุณปรีดีย์ ที่ตนเองรู้สึกชื่นชม...นำแนวทางวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของตนเองได้..…คุณปรีดีย์ได้เล่าถึงการพัฒนากระบวนการทำวิจัยให้ครูอาจารย์ “ถ้านักเรียนในห้องสอบตกก็จะเกิดการสูญเสีย จึงได้มีการพัฒนากระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน “Class Room Action” เพื่อลดอัตราการลาออกและไม่จบการศึกษากลางคัน ก่อนหน้านี้เป็นความพยายามที่จะส่งอาจารย์ในโรงเรียนไปอบรมการทำวิจัย…แต่ทำไม่ได้เนื่องจากเกิดความรู้สึกยุ่งยากเกิดกว่าการนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน จึงกลับมาตั้งหลัก…ดูจากสิ่งที่เรามีอยู่และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้โดย การเอาเอกสารที่พบในชั่วโมงสอนคืออะไร ปัญหาที่พบใดเร่งด่วนที่ต้องแก้ ลำดับการปฏิบัติ สรุปและอภิปรายผล…ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ครูอาจารย์ค้นพบในชั้นเรียนและได้วิธีการสอนใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการค้นพบของครู ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน” </p><div style="text-align: center"></div><p align="center">พี่ปรีดีย์เจ้าของเรื่องเล่าที่สร้างแรงบัดดาลใจให้เรา</p><p>
จากเรื่องเล่าของพี่ปรีดีย์ทำให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการความรู้ในตน ดังนี้
1. แรงปรารถนาที่ทรงพลัง ที่ต้องขอชื่นชมความปรารถนาดีของพี่ปรีดีย์ที่มีความรักและให้ความสำคัญในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ดีให้กับนักเรียน
2. จัดการความรู้ของตน โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรียนรู้จากการปฏิบัติ สังเกต บันทึก (สิ่งที่เกิดขึ้น/เรียนรู้อะไร ส่วนใดที่บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนใดที่ยังไม่บรรลุ และต้องทำอย่างไรต่อ) ทำและทบทวนอย่างต่อเนื่อง
3. ตนเองเพิ่มเติมอีกนิด…คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนใกล้ชิด รวมกลุ่มกับคนคอเดียวกัน แบ่งปันเรียนรู้ถึงเทคนิคและแนวทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับแนวคิดและแนวทางที่ดีต่อไป

บรรยากาศการเล่าเรื่องหลากหลายทำให้เราได้เห็นหลายมุมมองที่น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#เรื่องเล่าเร้าพลัง

หมายเลขบันทึก: 48986, เขียน: 08 Sep 2006 @ 10:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)