GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดทำหลักสูตรบูรณาการ

การบูรณาการ
การบูรณาการ ... เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน  การสร้างคุณธรรม ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน โดยนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48985
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)