วันนี้ทีมผู้จัดทำ คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อป้องกันการรับ-แพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ ( HIV/AIDS Risk Reduction Counseling Manual)ได้ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อนำเสนอ สรุปผลโครงการให้ผู้อำนวยการฟังก่อน ในวันที่ 8 ก.ย. 49 (พรุ่งนี้)  และจะนำเสนอให้ผู้สนใจทั้งภายใน /ภายนอกสถาบัน และ TUC ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนฟัง ในวันที่ 19 ก.ย.49 เป็นลำดับต่อไป

       นอกจากนี้ พวกเราได้นัด ผู้รับจัดทำรูปเล่มมาพูดคุย โดยพวกเราตั้งใจว่า จะให้ออกมาสวยงาม ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะสวยได้สักเท่าไหร่ เพราะมีงบน้อย  คงจะได้ประมาณ 45 ชุดเท่านั้น ทีแรกตั้งใจว่าจะทำ 100 ชุดนะเนี่ย (มือใหม่...ก็อย่างนี้แหล่ะค่ะ)

                      คู่มือ 1 ชุด (7 เล่ม) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

             ส่วนที่ 1 : ประกอบด้วย 6 เล่มด้วยกัน โดยจะมีผู้รับผิดชอบหลัก (อย่างไม่เป็นทางการ...555)

     เล่มที่ 1 บทนำและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย......พี่พันธ์ทิพย์ (บ.ก)

     เล่มที่ 2   การสำรวจ และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล.......พี่อารีวรรณ

     เล่มที่ 3 ปัจจัยทางสังคมจิตใจที่เกี่ยวข้อง........ผู้เขียนเองค่ะ

     เล่มที่ 4 การใช้ทักษะในการให้การปรึกษาเพื่อป้องกันการรับ-แพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์.......พี่จันทร์จิรา (ช่วย บ.ก)

      เล่มที่ 5 การให้การปรึกษาเพื่อป้องกันการรับ-แพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์......น้องจรูญศรี (นักจิต)

      เล่มที่6  แนวทางการให้การปรึกษา (เป็นเล่มที่สำคัญที่สุดของส่วนที่1).......พี่พันธ์ทิพย์ คนเก่งสามารถค่ะ ..นำเนื้อหาเล่ม1-5 แสดงความเชื่อมโยงกัน ออกมาในลักษณะ Flow chart เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้

  ส่วนที่ 2 (1 เล่ม) การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย....พี่ปัทมาวดี/ชุติมา (บ.ก ส่วนนี้ด้วย)

      เมื่อจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว คราวต่อไป จะนำภาพมาให้ดูนะคะ