ที่กรมอนามัย กองคลังก็ทำ KM ได้นะคะ โดยเฉพาะ เอาเรื่องที่ฮอตฮิต มาทำทันที เมื่อ GFMIS เข้ามาเกี่ยวพันกับการทำงาน

สนใจ ตามมาดูได้นะคะ ที่กองคลัง